thumb image

CNTM prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru funcția de contabil-șef

Consiliul Național al Tineretului din Moldova prelungește cu o săptămână termenul în care mai e posibil de depus dosarele pentru funcția de contabil-șef. CNTM angajează o persoană cu experiență în cadrul organizației, care va fi responsabil de scrierea și prezentarea rapoartelor, de planificarea bugetelor, de monitorizarea cheltuielilor și efectuarea calculelor acestora.

Contabilul-șef în cadrul CNTM va avea următoarele atribuții:

 • participă la planificarea bugetelor anuale și ale proiectelor pe care CNTM le implementează sau intenționează să le înainteze spre finanțare;

 • efectuează calculele și transferurile aferent remunerărilor angajaţilor CNTM, taxe și impozite aferente acestor operațiuni;

 • pregăteşte rapoartele financiare și alte dări de seamă ale CNTM în conformitate cu legislația națională și standardele de contabilitate;

 • pregăteşte rapoarte financiare în conformitate cu regulile de grant stabilite cu finanţatorii;

 • monitorizează cheltuielile efectuate conform bugetelor de proiect și cel consolidat al CNTM;

 • prezintă rapoarte financiare operaționale la solicitarea Președintelui, Secretarului General, Comisiei de Cenzori sau altor persoane împuternicite în baza Statutului CNTM;

 • după caz îndeplinește alte sarcini relevante la solicitarea Preşedintelui, Secretarului General CNTM care țin de domeniul legal atribuit contabilității (spre exemplu: documentarea procedurilor ce țin de resurse umane, pregatirea contractelor cu persoane terțe, și altele);

 • organizează și coordonează inventarierea mijloacelor organizaționale împreună cu Secretarul General în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • ține evidență strictă în conformitate cu rigoriile legislației și politicilor interne a mijloacelor ce aparțin CNTM.

Cerințele față de candidați:

 • licențiat în economie, contabilitate sau audit;

 • experiență de lucru în domeniul contabilității ONG minim 3 ani;

 • expertiză relevantă în domeniul resurselor umane (reprezintă un avantaj);

 • cunoștințe avansate de administrare PC, a programului 1C v 8.2 (inclusiv Modulul ONG), a sistemului Web Banking;

 • cunoștințe intermediare de administrare a programelor Microsoft Office 2010, Internet, Google Chrome (reprezintă un avantaj);

 • abilități avansate de comunicare, lucru în echipă și punctualitate;

 • cunoașterea limbii române la nivel avansat. Cunoașterea limbilor engleză și rusă constituie un avantaj.

Mai multe informații despre cerințe, procedură de depunere a dosarelor, puteți găsi în termenii de referință ai poziției, care pot fi descărcați aici.

Termen-limită în care puteți să depuneți dosarele este 19 iunie, ora 14.00