thumb image

CNTM lansează concurs de selectare a asistenților logistici din toate localitățile din țară

CNTM lansează concurs de selectare a 20 de asistenți logistici din toate localitățile din țară, care vor asigura realizarea sondajului privind Indicele de coeziune socială și reconciliere (SCORE) în cadrul acestora.

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova este structura-umbrelă a 61 de organizații de tineret, care are misiunea atât de a promova interesele organizațiilor-membre, cât și de a promova și monitoriza politicile de tineret la nivel național și local. 

Indicele de coeziune socială și reconciliere (SCORE) este un instrument analitic inovator pentru măsurarea nivelului de coeziune socială în societățile din întreaga lume. Acesta se bazează pe cercetări științifice interdisciplinare, combinând sociologia, psihologia și teoriile politice.

Asistenții locali vor fi responsabili de recrutarea adolescenților pentru a participa în calitate de respondenți în cadrul sondajului SCORE, conform criteriilor oferite de CBS-AXA. Aceștia vor beneficia de o instruire din partea CNTM și a CBS-AXA, privitor la sondaj, scop și metodologia utilizată. Asistenți logistici vor avea acces la informații, materiale și suport informativ necesar ce ține de activitățile planificate. Cheltuielile ce țin de transport și alte costuri necesare, vor fi acoperite de către organizatori.

Cerințe:

  • experiență practică în calitate de coordonator local, coordonator voluntari/grup de inițiativă, responsabil de mobilizarea voluntarilor/tinerilor;
  • abilități de planificare, implementare, evaluare și raportare a campaniilor de informare/ promovare;
  • disponibilitatea de a participa la instruirea echipei de asistenți locali la 16 februarie la Chișinău;
  • non-partizanat politic;
  • cunoașterea despre activitatea și structura CNTM va constitui un avantaj.

Modalitatea de înscriere:

Persoanele interesate vor expedia doar prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com dosarul de participare denumit „Asistent logistic SCORE”, care va conține CV-ul candidatului cu menționarea localității/localităților (maxim 3) în care urmează să activeze. Data-limită de expediere este 7 februarie, ora 17.00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Termenii de Referință sau să contactați:

Galina Petcu, Coordonator Direcția Educație CNTM,

Tel/fax: (+ 373 22) 235 175,

E-mail: petcugalina@gmail.com,

Web: www.cntm.md.