thumb image

CNTM a lansat un ghid metodologic în cadrul Școlii de vară a organizațiilor de tineret

Astăzi, în cadrul evenimentului de deschidere a Școlii de Vară a organizațiilor de tineret, a avut loc și lansarea ghidului metodologic: „Organizații de tineret. Proceduri și tehnici de creare și dezvoltare” – document prietenos ce reflectă toate aspectele juridice privind înregistrarea și administrarea juridică a asociațiilor obștești din Republica Moldova.

Ghidul a fost realizat la solicitarea Consiliului Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei, de către Igor Ciurea, și constituie un instrument fundamental pe care trebuie să îl cunoască orice persoană care are intenția de a înregistra și a administra o asociație obștească.

Unul dintre obiectivele principale prezent în Strategia CNTM 2014 – 2018, este dezvoltarea sectorului asociativ de tineret prin crearea unor instrumente practice de consolidare și accesibile. Astfel, toate activitățile implementate de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, urmăresc un scop comun și vin ca o continuitate: școala de vară continuă eforturile de dezvoltare a capacităților instituționale a organizațiilor de tineret, iar ghidul oferă un suport metodologic organizațiilor de tineret: propune atât facilitarea instituționalizării grupurilor de inițiativă, cât și oferirea unui model de dezvoltare și fortificare a structurilor deja existente. Fiind prezentat în cadrul conferinței de lansare a Școlii de vară celor 25 de tineri, reprezentanți ai 25 de organizații de tineret din țară, acest ghid oferă informații despre:

  • care sunt actele de care e nevoie atunci când se înregistrează o asociație;

  • cum se face înregistrarea pas cu pas a asociațiilor obștești;

  • asociațiile obștești republicane și cele locale: ce diferențe există în procesul de înregistrare a acestora;

  • cine și cum ar trebui să administreze corect o asociație.

În procesul de elaborare, autorul a evaluat cadrul legal național, a studiat practicile internaționale, s-a consultat cu experți naționali și cu actorii implicați în procesul de înregistrare și gestionare a asociațiilor obștești de tineret, a organizat 3 focus-grupuri cu tineri care doresc să înregistreze o asociație obștească, astfel încât, în final, rezultatul să fie cât mai obiectiv, accesibil și util pentru cei ce-l vor consulta.

  • La moment, în registrul organizațiilor necomerciale al Ministerul Justiției sunt înregistrate 358 de organizații de tineret;

  • 10,5 % dintre organizațiile evaluate, aplică un sistem de Monitorizare și Evaluare a implementării planului strategic, restul sunt doar la nivel de proiecte;

  • Majoritatea organizațiilor nu se conduce de principiul separării puterilor, astfel are loc duplarea de roluri și de sarcini.

​Ghidul în întregime îl puteți găsi aici.

Tag-uri: