thumb image

CNTM invită organizațiile de tineret să participe la o sesiune de instruire privind campaniile de colectare de fonduri

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), structura-umbrelă a 58 de organizații de tineret, organizația ce întrunește interesele tinerilor din Republica Moldova și servește drept o platformă națională sectorului asociativ de tineret, invită organizațiile de tineret să participe la o sesiune de instruire privind dezvoltarea campaniilor de colectare de fonduri.

Conform Strategiei CNTM pentru anii 2014 – 2018 sunt stabilite 4 direcții de activitate, iar prin rezoluția Adunării Generale din mai 2016, a fost stabilită o nouă prioritate strategică pentru CNTM – abilitarea economică a tinerilor. Luând în considerație necesitatea de formare a surselor suplimentare de venit în cadrul organizațiilor și centrelor de tineret, CNTM a decis să intensifice eforturile pentru cresterea posibilităților de strângere de fonduri în mediul online pentru organizațiile de tineret și centrele de tineret.

Cu suportul FHI 360, Consiliul Național al Tineretului din Moldova își propune să instruiască un grup de 25 de reprezentanți ai diferitor organizații de tineret cum să dezvolte campanii de strângere de fonduri online. Sesiunea va avea drept scop abilitarea ONG-urilor de tineret în utilizarea platformelor și instrumentelor existente, pentru a avea o campanie online de succes, precum și de a spori capacitățile și cunoștințele organizațiilor de tineret cu privire la modul de a derula o campanie eficientă de strângere de fonduri online. Participanțiii la training vor avea posibilitatea de a pune în practică cele studiate, prin organizarea unor ședințe de capacitare a membrilor organizațiilor, parte a campaniei prvind capacitarea organizațiilor de tineret în colectarea de fonduri on-line.

Criterii de selectare :

  • reprezentat al organizațiilor de tineret;
  • interesat în campanii de colectare de fonduri;
  • spirit de inițiativă;
  • privilegii vor avea participanții care cunosc despre activitatea CNTM.

Persoanele interesate trebuie să completeze formularul de participare până în data 20.02.2017,

Pentru întrebări, vă rugăm să-l contactați pe,

Daniel Cojocari,

Asistent Dezvoltare Instituțională CNTM,

e-mail Daniel.cojocari@cntm.md,

telefon (+373 22) 235 175, mob.(+373) 68 534 510.