thumb image

CNTM este în căutarea unui Coordonator local Chișinău, în cadrul proiectului „Dialog intercultural în Moldova”

Proiectul „Dialog intercultural în Moldova” este implementat de către Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) și susținut de Fundaţia Elveţiană pentru Copii „Pestalozzi” (PCF). Acesta a fost lansat cu scopul de a spori nivelul de toleranță al tinerilor și copiilor din Moldova cu vârsta cuprinsă între 13 și 17 ani, prin dezvoltarea competențelor interculturale ale acestora, dar și ale profesorilor, părinților, specialiștilor de tineret etc. În perioada 2010 – 2014, proiectul „Dialog intercultural în  Moldova” a fost implementat în 7 regiuni (Chișinău, Bălți, Edineț, Soroca, Cimișlia, Ungheni și Cahul), cu susținerea organizațiilor partenere locale.

În acest context, pentru implementarea activităților în municipiul Chișinău, în calitate de regiune-pilot, CNTM angajează un Coordonator local, care va asigura buna realizare a proiectului în această localitate.

Coordonatorul local Chișinău va avea următoarele responsabilități:

  • organizarea activităților proiectului în mun. Chișinău, în conformitate cu Planul de Acțiuni al proiectului;

  • selectarea, motivarea și menținerea comunicării cu participanții la activitățile proiectului;

  • menținerea comunicării cu instituțiile și organizațiile partenere la nivel local (Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău, școlile partenere etc.);

  • organizarea consultărilor cu deținătorii de drepturi și responsabilii de realizarea drepturilor, în vederea identificării măsurilor necesare de a fi întreprinse în cadrul proiectului;

  • indentificarea și stabilirea parteneriatelor, care vor contribui la promovarea scopului și obiectivelor proiectului;

  • identificarea căilor de promovare a dialogului intercultural la nivel local;

  • participarea activă în procesul de planificare, implementare, monitorizare și evaluare a activităților și impactului proiectului;

  • participarea la instruirile organizate pentru echipa proiectului;

  • identificarea surselor de finanțare și realizarea activităților de fundraising pentru activitățile de promovare a educației interculturale.

Data-limită de aplicare este 24 august 2015, ora 17.00. Termenii de referință ai poziției îi puteți găsi aici. Persoanele selectate pentru a doua etapă a concursului vor fi invitate la interviu.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

Cătălina DUMBRĂVEANU, Coordonatoarea proiectului „Dialog intercultural în Moldova”,

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM),

Tel/fax: 022 235 175,

GSM: 069 598 269,

Email: catalina.dumbraveanu@cntm.md,

Website: dialog.cntm.md, www.cntm.md.