thumb image

CNTM anunță constituirea grupului tematic de advocacy „Tineret”

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul financiar al Fundației Est-Europene, anunță constituirea grupului de advocacy în domeniul de tineret. Acest grup va apăra drepturile și prioritățile tinerilor, va reprezenta „vocea sectorului de tineret”, va promova interesele tinerilor în politicile sectoriale.

Membri ai grupului pot deveni organizațiile necomerciale de tineret, angajate în promovarea priorităților tinerilor, prestarea de servicii prietenoase sau alte activități destinate acestora și care au drept misiune dezvoltarea sectorului de tineret.

Pentru a deveni membru ai grupului organizația urmează să expedieze, până la data de 14 martie 2016, la adresa de email cntm.corespondenta@gmail.com, următoarele acte:

  • Scrisoare de intenție, semnată de către președinte sau altă persoană autorizată conform prevederilor statutare;
  • copia Statutului Organizației;
  • persoana și datele de contact ale acesteia, împuternicită să mențină comunicarea în cadrul grupului.     

Consiliul Național al Tinerilor din Moldova încurajează implicarea organizațiilor de tineret care activează în domeniul promovării drepturilor femeilor, reprezentanților diferitor etnii, a minorităților etnice și culturale, etc. și va încerca implicarea tinerilor, indiferent de situația financiară, socială, viziuni politice sau culturale.  

Pentru orice întrebări sau neclarități, vă încurajăm să-l contactați pe

Igor Ciurea, secretar general CNTM,

email igor.ciurea@cntm.md,

tel. (+373) 22 235 175.