thumb image

CNTM anunță concurs pentru selectarea unui expert/companii în crearea unei platformei online

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a unui expert/companie în IT pentru crearea unei platformei online care să reflecte oportunitățile de stagiere atât în țară cât și peste hotare, stagii de practică și oportunități de implicare a tinerilor. Platforma trebuie să reflecte oportunitățile de stagii de practică și implicări pentru tineri atât în țară cât și peste hotare. Platforma lansată trebuie să fie accesibilă pentru tineri și ușor de operat la nivel tehnic.

Cerințe față de candidați:

  • experiență în domeniul organizațiilor de tineret sau organizație de tineret care are o activitate de minim 2 ani;
  • cunoașterea cadrului legal ce ține de sistemul de angajarea tinerilor în câmpul muncii;
  • dispunerea de personal calificat pentru realizarea unor astfel de platforme (pentru organizații);
  • abilități excelente de analiză;
  • cunoașterea specificului sectorul de tineret la nivel național și european;
  • cunoașterea limbii române este obligatorie. Posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj.

Modalitatea de participare și selectare

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

  • CV-ul (persoanei sau organizației+persoana/persoanelor din cadrul organizației care urmează să elaboreze studiul);
  • conceptul platformei spre a fi elaborat;
  • cercetări anterioare realizate în domeniu;
  • oferta financiară care va include doar costul final pentru produs.

În vederea elaborării platformei, expertul se va ghida de priortățile descrise în termenii de referință.

Dosarul de participare va fi transmis până în data de  10 februarie 2017, ora 12.00  prin e-mail către: ion.bambuleac@cntm.md cu mențiunea „Angajare Expert creare platformă online „Desfășurarea stagiilor de practică și eficiența acestora în sistemul educațional din Republica Moldova.

Pentru întrebări, vă rugăm să-l contactați pe

Ion Bambuleac,

Coordonator Politici de Tineret, Consiliul Național al Tineretului din Moldova,

e-mail:  ion.bambuleac@cntm.md  

tel. 079002427.

Grupul Tematic de Advocacy „Tineret” din cadrul proiectului „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri”, este coordonat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova și este susținut de către Fundaţia Est Europeană împreună cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare, Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.