thumb image

CNTM anunță concurs pentru programul de mini-granturi destinat organizațiilor de tineret

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, demarează un program complex privind capacitarea organizațională a structurilor asociative de tineret. Prin oferirea de suport instituțional organizațiilor de tineret, CNTM lansează și anul acesta programul de mini-granturi pentru organizațiile de tineret. Acest instrument va oferi acces atât la fondurile financiare disponibile, cât și la suportul metodologic din partea CNTM, inclusiv a echipei de Traineri (PoT).

În acest an CNTM, prin programul de granturi, își propune să:

  • capaciteze organizațiile de tineret în a elabora și aproba planuri sau strategii de lungă durată într-un mod realist, bazat pe situația reală a tinerilor din localitate (nevoile și interesele acestora);
  • capaciteze organizațiile de tineret în a evalua efortul său de lungă și durată și de alinia proiectele sale pe termen scurt cu obiectivele strategice;
  • capaciteze organizațiile de tineret în a identifica și obține diverse surse de finanțare pentru a implementa cu succes strategiile și planurile sale de lungă durată;
  • capaciteze organizațiile de tineret în a interacționa atât cu tinerii cât și cu Autoritățile Publice în vederea creării de posibilități pentru participarea reală a acestora în luarea deciziilor care-i privesc direct;
  • capaciteze organizațiile de tineret pentru o bună guvernare, transparență și etică.

Suma maximă pentru grant este 5000 de lei.

Vor avea prioritate organizațiile de tineret active la nivel local și la alegerea beneficiarilor se va ține cont de principiul teritorialității.

De asemenea, în cadrul programului, organizațiile vor putea beneficia de serviciile de consultanță a Echipei de Traineri CNTM.

Organizațiile de tineret interesate de participare, trebuie să prezinte următoarele documente:

Pentru alte detalii accesați:

Termenul-limită de înscriere este 4 octombrie, 23.59. Dosarele recepționate după termenul-limită nu vor fi luate în considerație de către juriu. Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate până pe 26 septembrie 2016.

Dosarele de participare se transmit prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com cu titlul „Asistență instituțională și capacitare” sau se aduc sub formă fizică la sediul CNTM – str. Petru Rareș 18, Chișinău, Republica Moldova. Organizațiile care vor acumula cele mai multe puncte, vor fi considerate câștigătoare. Finaliștii vor fi contactați pentru semnarea contractului de grant și demararea activităților.

Pentru orice întrebări sau neclarități îl puteți contacta pe:

Valeriu Drăgălin, Coordonator Dezvoltare Instituțională, tel. (+373 22) 233 088, e-mail valeriu.dragalin@cntm.md.