thumb image

CNTM angajează un expert pentru elaborarea studiului – „Nivelul de implicare al tinerilor în procesul decizional și în cadrul organelor elective”

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Fundației Est-Europene, prin intermediul Grupului Tematic de Advocacy „Tineret”, angajează un expert care să elaboreze un studiu, ce să reflecte toate aspectele care vizează participarea și implicarea tinerilor în procesele decizionale și în organele elective. Studiul va avea o bază informativă bine structurată privind nivelul de implicare și participare a tinerilor în procesul decizional în Republica Moldova, accesibilă tuturor.

Din motiv că tinerii participă foarte puțin la luarea deciziilor care îi vizează și au o rată de implicare în procesele decizionale foarte scăzută, a făcut necesar elaborarea unui astfel de studiu.

Cerințe față de candidați:

  • experiență în domeniul organizațiilor de tineret sau organizație de tineret care are o activitate de minim 2 ani;
  • cunoașterea cadrului legal ce ține de implicarea tinerilor în procesul decizional și organele electorale;
  • dispunerea de personal calificat pentru realizarea a asemenea studii (pentru organizații);
  • abilități excelente de analiză;
  • cunoașterea specificului sectorul de tineret la nivel național și european;
  • cunoașterea limbii române este obligatorie. Posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj.

Modalitatea de participare și selectare

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

  • CV-ul (persoanei sau organizației+persoana/persoanelor din cadrul organizației care urmează să elaboreze studiul);
  • conceptul Studiului propus spre a fi elaborat;
  • cercetări anterioare realizate în domeniu;
  • oferta financiară care va include doar costul final pentru produs.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați termenii de referință.

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 20 noiembrie 2016, prin e-mail la mail daria.ungureanu@cntm.md cu mențiunea „Angajare Expert elaborare studiu”.
Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Coordonatorul Politici de Tineret CNTM, Daria Ungureanu, la adresa de e-mail daria.ungureanu@cntm.md sau la numărul de telefon +373 68 121 726.

Grupul Tematic de Advocacy „Tineret”, coordonat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, face parte din proiectul „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Fundației Est-Europene, prin intermediul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.