thumb image

CNTM angajează un expert independent în elaborarea studiului pe Indexul de Tineret

CNTM angajează un expert independent, care, în baza metodologiei elaborate anterior, va analiza datele obținute și va stabili metodele ce vor fi aplicate, pentru a pune în practică rezultatele Indexului de Tineret.

Sarcini și responsabilități:

  1. analiza datelor statistice dezagregate privind domeniului de tineret prin prisma mecanismelor de monitorizare și evaluare a sectorului;
  2. consultarea documentelor de evidență a instituțiilor/organizațiilor de profil, inclusiv a centrelor de analiză, instituțiilor educaționale, think-tank-urilor etc.;
  3. consultarea indicatorilor specifici cu Coordonatorul de M&E a CNTM; definitivarea variantei finale a studiului;
  4. elaborarea variantei finale a Studiului pe Indexul de Tineret care va include analize și recomandări pentru toate categoriile de indicatori menționați în metodologie.

Expertul național trebuie să aibă următoarele calificări:

  1. experiență în domeniul de monitorizare şi evaluare, preferabil în domeniul de tineret;
  2. familiarizat cu procedurile şi sistemul național de monitorizare, evidență şi statistică, preferabil în domeniul tineret;
  3. capacități analitice excelente, precum și capacitatea de a sintetiza datele și de a integra abordări inovatoare în cadrul instrumentelor dezvoltate;
  4. competența de lucru bazat pe rezultate, precum și elaborarea rezultatelor pertinente în situații de termenul limită;
  5. cunoașterea excelentă a limbii române şi engleze.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită dosarele până la data de 26 septembrie, la adresa de e-mail: cntm.corespondenta@gmail.com, cu mențiunea „Expert independent în elaborarea Studiului pe Indexul de Tineret”.

Termenii de referință ai poziției pot fi consultați aici.

Pentru mai multe detalii sau în cazul în care aveți neclarități vă rugăm să contactați pe:

Angelica Petrov,

Asistent pe Dezvoltarea Politicilor de Tineret,

e-mail angelica.petrov@cntm.md,

+373 783 111 00.