thumb image

Cerere de oferte: Servicii de imprimare a materialelor promoționale

Asociaţia Obștească „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

Scopul general al anunţului este identificarea şi selectarea celei mai bune și accesibile oferte de prestare a serviciilor de imprimare a materialelor promoționale, în cadrul proiectului „Educația și mobilizarea tinerilor alegători”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Fundației „National Endowment for Democracy”.

Astfel, compania va presta următoarele servicii:

 • imprimarea broșurilor/ghidurilor; 
 • imprimarea bucletelor;
 • imprimarea flyerelor.

Cerințe:

 • să fie respectate condițiile tehnice solicitate de către beneficiar;
 • termenul de execuție să fie maxim de 5 zile.

Oferta trebuie să indice preţul în MDL, cât și următoarele date:

 •   datele de contact ale companiei;
 •   persoana responsabilă și datele de contact ale acestuia;
 •   rechizitele bancare ale companiei;
 •   certificatul de înregistrare, ștampila umedă a ofertantului etc.;
 •   prețul per unitate pentru fiecare produs.

​​     Procesul de selecție va include următoarele criterii de selecție:

 • experiența companiei;
 • prețul competitiv;
 • termenul de execuție.

      Data-limită de depunere a ofertelor: 30 aprilie, ora 17:00. 

      Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: cntm.contabilitate@gmail.com sau prin fax la (022)233 088.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Marcela Trifan, Contabil-șef,

A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova

tel:(373 22) 233088, mob 069 216 796

fax:(373 22) 235175

cntm.contabilitate@gmail.com.

Acest proiect este desfășurat cu sprijinul Fundației „National Endowment for Democracy”. Opiniile exprimate în cadrul acestui eveniment nu reflectă neapărat poziția Fundației „National Endowment for Democracy”.