thumb image

Cerere de oferte: Servicii de cazare și alimentare

Asociaţia Obștească „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit,  înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

Scopul general al anunţului este identificarea şi selectarea celei mai bune oferte de prestare a serviciilor de cazare și alimentare pentru organizarea activităților din cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova.

În contextul celor expuse, CNTM  solicită ofertele comerciale ale hotelurilor/pensiunilor situate în raza municipiului Chișinău, care sunt interesate de prestarea serviciilor de cazare și alimentare a minim 45 de persoane.

Oferta comercială va cuprinde următoarele servicii:

  • cazare și alimentare;
  • sală de training/conferinţe;
  • conexiune la internet.

Oferta trebuie să indice preţul în MDL, cât și următoarele date:

  •   datele de contact ale companiei;
  •   persoana responsabilă și datele de contact ale acesteia;
  •   rechizitele bancare ale companiei;
  •   certificatul de înregistrare, ștampila umedă a ofertantului etc.;
  •   prețul pentru o persoană privind cazare și alimentare.

     Data-limită de depunere a ofertelor: 13 martie, ora 17:00. 

     Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: cntm.contabilitate@gmail.com sau prin fax la (022)233 088.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Marcela Trifan, Contabil-șef,

A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova

tel:(373 22) 233088, mob 069 216 796

fax:(373 22) 235175

cntm.contabilitate@gmail.com.