thumb image

Cerere de ofertă: Servicii de transport

Asociaţia Obștească ”Consiliul Național al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

În perioada aprilie 2010 – decembrie 2019, CNTM implementează proiectul „Dialog intercultural în Moldova”, finanțat de către Fundaţia Elveţiană pentru Copii „Pestalozzi”.

Scopul general al anunţului este identificarea şi selectarea celei mai bune oferte de prestare a serviciilor de transport pentru organizarea Schimbului Intercultural, activitate parte a proiectului „Dialog intercultural în Moldova”, care are loc anual în orașul Trogen, Elveția.

În cadrul proiectului, CNTM  solicită o ofertă pentru prestarea serviciilor de transport pentru 46 de pasageri pe ruta Chişinău – Trogen (Elveţia) – Chişinău, cu câte o staţionare în oraşele Budapesta și Viena.

Mai exact, este solicitată oferta comercială care satisface următoarele specificații tehnice:

  • transportatorul este obligat să treacă revizia tehnică în conformitate cu strandardele europene;
  • să ofere călătorilor comodităţi ce corespund standardelor internaţionale;
  • distanţa parcursă până la destinaţie să nu fie mai mare de 4900 km;
  • echiparea autocarului cu sistemul GPS, funcţionabil în toate ţările prevăzute de itinerar (Moldova, România, Ungaria, Germania, Austria, Elveţia).

Oferta trebuie să indice preţurile în MDL pentru unitate (kilometru) la fel și următoarele date:

  • datele de contact ale companiei;
  • persoana de contact;
  • rechizitele bancare ale companiei;
  • semnătura persoanei autorizate;
  • licența și certificatul de înregistrare a companiei;
  • ștampila umedă a companiei.

Data-limită de depunere a ofertelor: 7 martie 2016, ora 10:00.

Doar compania selectată va fi contactată!

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: intercultural.dialog@gmail.com sau prin fax la (022)235 175.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Verginia Acalugariței, Coordonator Schimb Intercultural în cadrul proiectului „Dialog intercultural în Moldova”,
Consiliul Național al Tineretului din Moldova,
tel:(373 22) 233088, mob 069217727, 
fax:(373 22) 235175,
verginia.acalugaritei@gmail.com.