thumb image

CERERE DE OFERTĂ: Servicii de transport în cadrul proiectului „Dialog intercultural în Moldova”

Asociaţia Obștească ”CONSILIUL NAȚIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

În perioada aprilie 2010 – decembrie 2019, CNTM implementează proiectul „Dialog intercultural în Moldova” finanțat de către Fundaţia Elveţiană pentru Copii „Pestalozzi”.

Scopul general al anunţului este identificarea şi selectarea celei mai bune oferte de prestare a serviciilor de transport a pasagerilor pentru organizarea activităților proiectului în 7 regiuni de implementare a proiectului (Cimișlia, Soroca, Ungheni, Cahul, Bălți, Edineț și UTA Găgăuzia).

Mai exact, este solicitată oferta comercială care satisface următoarele specificații tehnice:

  • transportatorul este obligat să treacă revizia tehnică în conformitate cu normele naționale în vigoare;
  • sunt oferite călătorilor comodităţi care corespund standardelor;
  • disponbilitatea la solicitarea beneficiarului.

Oferta trebuie să indice preţurile în MDL pentru unitate (kilometru) la fel și următoarele date:

  • datele de contact ale companiei/persoană fizică;
  • persoana de contact;
  • rechizitele bancare ale companiei/persoană fizică;
  • semnătura persoanei autorizate;
  • licența și certificatul de înregistrare a companiei;
  • certificatul de înmatriculare a autoturismului;
  • ștampila umedă a companiei.

Data limită de depunere a ofertelor: 5 aprilie 2017, ora 17:00
Doar compania selectată va fi contactată!

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email:cntm.contabilitate@gmail.com  sau prin fax la (022)235 175.
Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Marcela Trifan,

Contabil șef
A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova
tel:(373 22) 233088,
fax:(373 22) 235175.