thumb image

Cerere de ofertă: Servicii de imprimare a unui ghid

Asociaţia Obștească „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr. 880.

Prin intermediul acestui anunț, CNTM dorește să identifice şi să selecteze cea mai bună ofertă de prestare a serviciilor de imprimare a unui set de ghiduri. Rugăm agențiile de publicitate, specializate în serviciile de imprimare, să prezinte oferta comercială, care va cuprinde următoarele servicii:

  • servicii de imprimare color;
  • găurirea foilor;
  • mape.

Oferta trebuie să indice preţul în MDL pentru unitate, cât și următoarele informații:

  • datele de contact ale companiei;
  • persoana de contact;
  • rechizitele bancare ale companiei;

Data-limită de depunere a ofertelor: 29 aprilie 2016, ora 10:00.

Doar compania selectată va fi contactată!

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: cntm.comunicare@gmail.com sau prin fax la (022) 235 175.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Rodica Ciobanu,

Coordonator Comunicare,

Consiliul Național al Tineretului din Moldova,

Cntm.comunicare@gmail.com

069588273.