thumb image

CERERE DE OFERTĂ: Servicii de imprimare a materialelor promoționale

Asociaţia Obștească „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

Scopul general al anunţului este identificarea  şi selectarea celei mai bune oferte de prestare a serviciilor de imprimare a materialelor promoționale, inclusiv pe pânză (hanorace), în cadrul campaniei „Votul informat CoNTează”, desfășurată de CNTM, cu sprijinul Asociației Promo-LEX, din sursele Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Astfel, compania va presta următoarele servicii:

 • imprimare a materialelor informative (imprimare color, 4 culori, format A5, hârtie 150 gr, cretată, mai mult de 25.000 de exemplare);
 • imprimare textilă (hanorace, 200 de unități);
 • termenul de execuție să fie maxim de 3 zile.

Oferta trebuie să indice preţul în MDL, cât și următoarele date:

 •   datele de contact ale companiei;
 •   persoana responsabilă și datele de contact ale acestuia;
 •   rechizitele bancare ale companiei;
 •   certificatul de înregistrare, ștampila umedă a ofertantului etc.;
 •   prețul per unitate pentru fiecare produs.

​​     Procesul de selecție va include următoarele criterii de selecție:

 • experiența companiei;
 • prețul competitiv;
 • termenul de execuție.

      Data-limită de depunere a ofertelor: 7 octombrie 2016, ora 17:00. 

      Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: cntm.contabilitate@gmail.com sau prin fax la (022)233 088.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Marcela Trifan, Contabil-șef,

A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova

tel:(373 22) 233088, mob 069 216 796

fax:(373 22) 235175

cntm.contabilitate@gmail.com.

Acest proiect este desfășurat cu sprijinul Asociației Promo-LEX, din sursele Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate în cadrul acestui eveniment nu reflectă neapărat poziția Asociației Promo-LEX și USAID.