thumb image

CERERE DE OFERTĂ: Servicii de cazare și de alimentare

Asociaţia Obștească ”Consiliul Național al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

Scopul general al anunţului este identificarea şi selectarea celei mai bune oferte de prestare a serviciilor de cazare și alimentare pentru organizarea activităților din cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova.

În contextul celor expuse, CNTM  solicită  ofertele comerciale ale hotelurilor/ pensiunilor situate în raza municipiului Chișinău, care sunt interesate de prestarea serviciilor necesare pentru desfășurarea activităților de instruire pe parcursul anului 2016.

Oferta comercială va cuprinde următoarele servicii:

  • Cazare și alimentare
  • Sală de training/conferinţe
  • Conexiune la internet în camere și în sala de conferințe

Oferta trebuie să indice preţul în MDL pentru unitate (persoană) cazare/alimentare, cât și următoarele date:

  • datele de contact ale companiei;
  • persoana de contact;
  • rechizitele bancare ale companiei;
  • includerea în dosar a imaginilor (linkuri web) care să prezinte condițiile de accesibilitate, cazare, alimentare, spațiile de desfășurare a activităților și de petrecere a timpului liber, vor constitui un avantaj în selectarea companiei.

Data-limită de depunere a ofertelor: 15 martie 2016, ora 10:00

Doar compania selectată va fi contactată!

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: cntm.corespondenta@gmail.com sau prin fax la (022)235 175.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să îl contactaţi pe:

Igor Ciurea, Secretar General,

Consiliul Național al Tineretului din Moldova,
tel:(373 22) 233088, mob 069531061

fax:(373 22) 235175,
cntm.corespondenta@gmail.com.