thumb image

Cerere de ofertă: Servicii de închiriere echipament pentru filmări

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

Prin intermediul acestui anunț, CNTM dorește să identifice şi să selecteze cea mai bună ofertă de închiriere a echipamentului pentru filmări, pentru desfășurarea activităților din cadrul școlii de cinematografie „Omul de lângă tine”, organizață de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în perioada 25 – 30 iunie.

În acest context, CNTM  solicită  ofertele comerciale ale companiilor care dispun de echipament pentru filmări și disponibilitatea acestora de a le închiria.

În lista cu echipamente trebuie să fie incluse următoarele:

  • camere de filmat (minim 5 la număr);
  • echipamente pentru lumină;
  • stative;
  • echipament pentru sunet;
  • echipament pentru montaj;
  • alte accesorii.

Oferta trebuie să indice preţul în MDL, cât și următoarele date:

  • datele de contact ale companiei;
  • persoana de contact;
  • rechizitele bancare ale companiei;
  • includerea în dosar a caracteristicilor echipamentului care va fi inclus, prețul acestora și cantitatea, etc.

Data-limită de depunere a ofertelor: 18 iunie 2016, ora 10:00. Doar compania selectată va fi contactată!

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: cntm.contabilitate@gmail.com sau prin fax la (022)233 088.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Marcela Trifan, Contabil-șef,

A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova

tel:(373 22) 233088, mob 069 216 796

fax:(373 22) 235175

cntm.contabilitate@gmail.com.