thumb image

Cerere de ofertă privind procurarea unei unități de stocare a informației (server)

Asociaţia Obștească „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

Prin intermediul acestui anunț, CNTM, cu suportul Fundației Est-Europene, dorește să identifice şi să selecteze cea mai bună ofertă de procurare a unei unități de stocare a informației (server). Acesta va conecta utilizatorii din rețea la o sursă centralizată sau la o bancă de date.

Astfel, unitatea va avea următoarele caracteristici tehnice:

From Factor, Intel Xeon, tip E3/E5 minim 3.0 GHz RAM – DDR4 16/24 Gb nu mai putin de 16 Gb Storage – 1 Tb SAS/HDD-SATA, RAID 1 minim (de dorit cu „Cache”)

Oferta trebuie să indice preţul în MDL, cât și următoarele date:

  •   datele de contact ale companiei;
  •   persoana responsabilă și datele de contact ale acestuia;
  •   rechizitele bancare ale companiei;
  •   certificatul de înregistrare, ștampila umedă a ofertantului etc.;
  •   prețul detailat pentru produs.​

      Data-limită de depunere a ofertelor: 24 octombrie 2016, ora 12:00. 

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: cntm.contabilitate@gmail.com sau prin fax la (022)233 088.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Marcela Trifan, Contabil-șef,

A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova

tel:(373 22) 233088, mob 069 216 796

fax:(373 22) 235175

cntm.contabilitate@gmail.com.

Acest proiect este realizat de „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.