thumb image

CERERE DE OFERTĂ: Companie care va presta servicii de creare și desfășurare a campaniei online

Asociaţia Obștească „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

Scopul general al anunţului este identificarea şi selectarea celei mai bune oferte de prestare a serviciilor de promovare online.

Pentru realizarea obiectivului contractantul va planifica și va implementa o campanie de promovare în mediul online pentru în cadrul proiectului „Educația și mobilizarea tinerilor alegători”. Acesta va fi responsabil de:

 • elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare pentru perioada de desfășurare a campaniei;
 • elaborarea conceptului, structurii şi conținutului spotului;
 • asigurarea accesării de către un număr cât mai mare de utilizatori a materialelor plasate;
 • crearea identității vizuale și conceptuale a campaniei.

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidaţii trebuie să demonstreze experienţă anterioară în domeniu. 

Oferta trebuie să indice preţul în MDL, cât și următoarele date:

 •   datele de contact ale companiei;
 •   persoana responsabilă și datele de contact ale acestuia;
 •   rechizitele bancare ale companiei;
 •   certificatul de înregistrare, ștampila umedă a ofertantului etc.;
 •   prețul pentru fiecare produs.

​​     Procesul de selecție va include următoarele criterii de selecție:

 • experiența companiei;
 • prețul competitiv;
 • termenul de execuție.

      Data-limită de depunere a ofertelor: 17 decembrie 2018, ora 17:00. 

      Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: cntm.contabilitate@gmail.com sau prin fax la (022)233 088.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Marcela Trifan, Contabil-șef,

A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova

tel:(373 22) 233088, mob 069 216 796

fax:(373 22) 235175

cntm.contabilitate@gmail.com.