thumb image

Bugetele alocate pentru sectorul de tineret a crescut în ultimii ani, dar diferă de la o regiune la alta

Suma bugetelor alocate pentru tineret a crescut în ultimii ani. Cu toate acestea, se observă o diferență semnificativă de la o regiune la alta în ceea ce privește sumele totale alocate, dar și sumele bugetate per tânăr. Reforma cu privire la finanțele publice locale din 2015 a creat un risc pentru finanțarea sectorului de tineret la nivel local, potrivit studiului ”Evaluarea cheltuielilor destinate sectorului de tineret al APL-urilor de nivelul II”, autorii căruia sunt consultanții naționali Igor Ciurea și Ana Indoitu.

Studiul constată o serie de carențe ale bugetelor autorităților publice locale destinate tinerilor. De cele mai multe ori bugetele pentru tineri sunt dependente de profesionalitatea și/sau existența, cât și implicarea specialistului de tineret, prezența comisiei de comanagement de tineret, Consiliile locale de tineret, asociațiile obștești de tineret. La nivel local lipsește managementul bazat pe rezultate, ceea ce afectează calitatea intervențiilor în domeniul de tineret.

Totodată, lipsește un mecanism de monitorizare a resurselor alocate pentru activități de tineret în plan sectorial, în domenii precum sănătate, angajare în câmpul muncii, cultură, sport etc. Acest lucru determină imposibilitatea de a evalua impactul acestor domenii asupra tinerilor și a intervențiilor finanțate. ”Funcționarii locali au o înțelegere insuficientă a conținutului și naturii activităților de tineret. În acest context, rata de executare a bugetului este sub 80%, deseori planificarea inițială și rectificările ulterioare diferă semnificativ, discrepanță determinată de ajustările operate pe perioada de executare”, relevă studiul.

Pentru sporirea eficienței utilizării resurselor publice,  autorii studiului susțin că e nevoie de crearea unui mecanism de evidență a resurselor alocate pentru activități de tineret în domeniile sectoriale ale APL, creșterea gradului de profesionalizare a specialiștilor de tineret la nivel local, asigurarea participării efective a tinerilor și a structurilor reprezentative ale tinerilor la toate etapele bugetare, dar și promovarea transparenței procesului bugetar și a participării comunitare la acesta, inclusiv a tinerilor.

”UNFPA crede în potențialul tinerilor și tocmai de aceea, este important ca banii alocați la nivel local pentru sectorul de tineret să fie utilizați conform necesităților tinerilor, în special a celor mai vulnerabili. Asemenea evaluări bugetare oferă o bună înțelegere a progresului sectorului de tineret”. a precizat Eduard Mihalaș, Analist Programe pentru populație și dezvoltare.

Studiul “Evaluarea cheltuielilor destinate sectorului de tineret al APL-urilor de nivelul II”, a apărut cu suportul financiar al Fondului Comun pentru dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, cât și al Fundației Est-Europene.

Raportul poate fi descărcat aici.