thumb image

Bilanțul Adunării Generale CNTM din 2 decembrie 2018

Adunarea Generală a organizațiilor-membre CNTM s-a desfășurat pe 2 decembrie 2018. În cadrul acesteia 17 organizații cu drept de vot și 3 organizații asociate s-au prezentat pentru a aproba, pune în discuții, dezbate sau refuza anumite decizii care vizează activitatea Consiliului Național al Tineretului din Moldova.

Astfel, pe lângă faptul că au fost aprobate rapoartele de activitate a CNTM pentru anul 2018, planul de acțiuni pentru anul 2019, au fost prezentate și aprobate rezoluțiile Consiliului Național al Tineretului din Moldova. Acestea presupun activitatea Agenției Naționale pentru Desfășurarea și Implementarea Programelor de Tineret și Rezoluția care prevede includerea priorităților în programele electorale a partidelor politice.

Adunarea Generală a votat și Strategia de activitate a Consiliului Național al Tineretului pentru următorii patru ani (2019 – 2022).

Totodată, organizațiile de tineret care și-au manifestat interesul de a deveni parte a structurii, au avut posibilitatea să-și prezinte activitatea organizației. Astfel, Uniunea Elevilor din Moldova, AIESEC-Chișinău, Pharos au devenit parte a comunității CNTM.

Conform statutului, organizațiile asociate, după un an de activitate în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova, își pot înainta candidatura pentru a deveni membre cu drept de vot. Asociația Obștească FEEDBACK, din Basarabeasca, datorită activităților desfășurate în comunitate și a faptului că sunt activi, au obținut acest statut în cadrul CNTM.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova dorește să pună accent pe calitatea și nu cantitatea organizațiilor-membre. Din motiv că nu au fost prezenți, nu s-au implicat și nu au achitat cotizațiile de membru, organizațiile Viitorul, AO Institutul pentru Inițiative de Dezvoltare Economică Avansată, AO Pro Plus, Asociația Predă deștept nu mai figurează în calitate de membre a CNTM. De asemenea, Asociației Obștești Prietenia tinerilor din Moldova, Centrului Tânărului Jurnalist din Moldova, și AO CIVIS li s-a retras dreptul de organizații cu drept de vot, devenind organizații asociate CNTM.

Astfel, la moment, Consiliul Național al Tineretului din Moldova are 60 de organizații-membre.