thumb image

ATAC: Cursuri de limba română pentru tineri romi la Soroca

Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA” s-a implicat activ în cadrul implementării cu succes a proiectelor destinate tinerilor de alte etnii. Scopul acestora este stimularea incluziunii romilor în comunitatea tinerilor, cât și motivarea acestora de a se implica în manifestări social-culturale din oraș.

Din data de 27 iunie s-a dat start cursurilor la calculator și limbă română. Astfel, zilnic, până la data de 16 iulie, 20 de tineri de etnie romă, cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani, beneficiază de cursuri de instruire la calculator și de limbă română. Aceste activități se desfășoară în cadrul proiectului „Toți suntem egali”, în incinta Centrului de Resurse pentru Tineret „DACIA”. Scopul proiectului este integrarea tinerilor romi într-o societate cu valori democratice.

La baza realizării acestor acțiuni a stat voința de a acumula experiență, de a dezvolta comunitatea și de a asigura egalitatea, de a promova atitudinea pozitivă față de semeni și umanismul, de a crea o relație strânsă între societatea civilă și reprezentanții etniei rome.

Cursul de instruire la calculator și limba română este parte a proiectului „Toți suntem egali” susținut de Consiliul Național al Tinerilor din Republica Moldova cu suportul financiar al Fundației Est-Europene care își propune să asigure egalitatea cetățenilor din comunitatea rromă din orașul Soroca, accesul nelimitat la tehnologiile informaționale și dezvoltarea abilităților de vorbire a limbii de stat și este implimentat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Amintim că, acest proiect este realizat de „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Acest proiect este realizat de „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.