thumb image

ATAC: Conservarea tradițiilor și obiceiurilor populare, cu implicarea tinerilor din Ocnița

Dispariţia obiceiurilor şi tradițiilor populare prin nepracticarea lor de către copii şi tineri, dispariţia formaţiilor de dansuri populare în şcoli, înlocuirea folclorului local cu alte activități mult mai interesante, din perspectiva tinerilor, sunt pierderi nu doar pentru localitatea Ocnița, ci și pentru întreaga țară. Ceea ce este mai frumos şi mai emoţional: frumoasele tradiţii şi datini practicate la zi de sărbătoare şi inegalabilele dansuri şi melodii populare, capătă o altă dimensiune și o altă abordare.

Cunoscând importanţa folclorului, AO „PARADIS” a considerat ca și datorie salvgardarea acestui patrimoniu. În acest sens, au fost întreprinse expediții folclorice prin localitățile raionului și nu doar. Deoarece Tinerii au acea „energie care schimbă locul”, s-a creat un studio în cadrul Secției Cultură Ocnița, care contribuie la conservarea și transmiterea folclorului autentic tinerii generații. În cadrul acesteia, activează ansamblul folcloric „Ceată de bărbați Teus”, care are în repertoriul său colinde și cântece adunate din zonă.

Activitățile implementate în cadrul acestui proiect sunt importante prin faptul că sunt ca și „un proces de renaștere” a culturii populare, a tradițiilor, obiceiurilor, iar tinerii sunt activ implicați în cadrul acestuia.

Menționăm, că această activitate este parte a proiectului ”Participarea Tinerilor pentru Dezvoltare Comunitară”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Acest proiect este realizat de „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.