thumb image

Anunț de selectare a studenților pentru programul de studii ”emPower”

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) anunţă concurs de selectare a participanților pentru programul de instruire „emPower”.

Programul „emPower” reprezintă este un curs de studiu de 9 luni, care va începe în luna Februarie și se va finaliza în luna Octombrie 2016, fiind o activitate a proiectului „Dialog intercultural în Moldova”, implementat de către CNTM cu susţinerea financiară a Fundaţiei Elveţiene pentru Copii „Pestalozzi”.

Scopul programului este de a capacita tinerii profesioniști, consolidând abilitățile și cunoștințele acestora în domeniul intercultural și cel al  educaţiei non-formale. Programul este menit să dezvolte abilităţile participanților de a lucra în organizaţii şi comunităţi interculturale. De asemenea, în cadrul modulelor de instruire, vor fi prezentate metode noi de promovare şi realizare a drepturilor copilului şi tinerilor. Un aspect important al programului îl consituie activitățile de follow-up, care vor fi realizate de către participanți la revenirea în țară, în colaborare cu CNTM. Cu acest scop, tinerii vor căpăta responsabilități din CNTM, vor elabora un plan de acţiune pentru realizarea activităţilor ulterioare.

Cursurile în cadrul programului de instruire „emPower” se vor petrece pe teritoriul „Satului Copiilor”, Trogen, Elveţia şi vor fi conduse de către traineri şi profesori universitari din Elveţia. Studenţii vor beneficia, de asemenea, şi de un stagiu de practică într-o organizaţie din Elveţia.

Limba de comunicare şi desfășurare a studiilor este limba engleză.

Toate cheltuitele ce ţin de alimentare şi de cazare pe parcursul studiilor, vor fi suportate de către Fundaţia Elveţiană pentru Copii „Pestalozzi”. Totodată, studenții vor beneficia și de o bursă lunară în valoare de 200 de franci elvețieni.

Alte detalii despre program pot fi găsite aici.

Cerințe față de candidați pentru a participa în concurs:

 • să activeze în cadrul unei organizații membre a CNTM;
 • să fie puternic motivat ca, la revenirea în țară, să se implice din nou în activitatea organizației pe care o reprezintă și, voluntar, în cadrul CNTM;
 • să aibă vârsta cuprinsă între 22 şi 30 de ani;
 • să cunoască limba engleză la un nivel avansat;
 • să posede cunoştinţe începătoare în domeniul intercultural şi drepturile copilului şi tinerilor;
 • să fie deschişi de a locui timp de 9 luni alături de  tineri din alte ţări;
 • să realizeze după cursul de instruire, în localitatea de origine, 40 de ore de diseminare  a cunoştinţelor obţinute;
 • să poată acoperi cheltuielile de transport tur – oraşul Trogen, Elveţia şi retur în localitatea de origine;
 • organizația care deleagă persoana să asigure reintegrarea acesteia în activitatea instituției, la revenirea în țară.

Selectarea participanților pentru programul „emPower” se va realiza în trei etape:

 1.  Selecţia preliminară a 5 candidaţi va fi realizată de către CNTM, printr-un interviu care se va desfășura la Chișinău sau online. Candidații vor fi recomandați reprezentatului pe țară al „Fundației Pestalozzi”, pentru a doua etapă de selecție. Perioada aproximativă este luna iunie, 2015.
 2. În etapa a doua de selectare, reprezentantul pe ţară al PCF va organiza interviuri individuale și teste de stabilire ale nivelului de cunoaștere al limbii engleze. Reprezentantul pe țară va pre-selecta 3 sau 4 candidați, cu recomandare pentru ultima etapă de concurs. Perioada aproximativă este luna iulie, 2015.
 3. A treia etapă este selecţia finală, care va fi efectuată de către o comisie din Elveţia din cadrul PCF. Perioada aproximativă luna septembrie, 2015.

Candidații care nu vor trece cea de-a treia etapă vor fi incluși în lista de rezervă, iar cei care nu vor fi înscriși în programul de studii pentru anul 2016, vor avea prioritate pentru următorul program.  

Tinerii interesați să participe în programul de studii „emPower” vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 • o scrisoare de intenție în limba engleză, care să includă descrierea planului de acțiuni pe care și-ar dori să îl realizeze în cadrul organizației ce îi deleagă, la reîntoarcerea în țară;
 • CV-ul candidatului în limba engleză;
 • o fotografie format 3/4;
 • formularul de aplicare, ce îl puteți descărca aici;
 • o scrisoare de susținere din partea reprezentantului legal al organizației, prin care se angajează să asigure reintegrarea persoanei în cadrul instituției, la reîntoarcerea în țară;
 • copia pașaportului de călătorie în străinătate;
 • copia diplomelor de studii.

Dosarul se va expedia prin e-mail la adresa intercultural.dialog@gmail.com cu titlul ”emPower”.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 21 iunie curent.

Vor fi analizate doar dosarele complete. Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta:

Cătălina Dumbrăveanu
Coordonator Programul “emPower”
Tel: (+373) 22 233088 
E-mail: catalina.dumbraveanu@cntm.md