thumb image

Anunț de angajare: Coordonator Monitorizare și Evaluare Politici de tineret în cadrul CNTM

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 39 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism.

În acest sens, Consiliul Național al Tineretului din Moldova în baza strategiei 2014-2018, își propune ca până în 2016 să devină un centru de expertiză și analiză a politicilor de tineret, entitate care ar putea genera date cu caracter analitic atât organizațiilor active în sectorul de tineret cât și altor parteneri interesați în dezvoltarea și implementarea politicilor de tineret în Republica Moldova.

Specificul funcției constă în monitorizarea transversală a politicilor de tineret, monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020, monitorizarea și evaluarea bugetelor publice locale, promovarea indexului de tineret ș.a.

Cerințe față de candidat:

  • Studii în domeniul asistenței sociale, drept, relații internaționale și/sau studii economice;

  • Experiență de conducere a echipelor;

  • Experiență în domeniul ONG și/sau a instituțiilor publice. Experiența în domeniul organizațiilor de tineret constituie un avantaj;

  • Cunoașterea PC, programele WORD, Excel, Internet, BOOST etc;

  • Cunoașterea limbilor: Română, Rusă și Engleză (scris și vorbit);

  • Experiența în domeniul de monitorizare și evaluare a politicilor publice constituie un avantaj.

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com dosarul de aplicare intitulat „Coordonator Monitorizare și Evaluare Politici de Tineret”, care va conține CV-ul persoanei și scrisoarea de motivare cu indicarea a două persoane de referință până la data de 31 august 2015.

Termenii de referință ai poziției îi puteți găsi aici.

Pentru mai multe detalii nu ezitați să contactați pe:

Igor Ciurea,

Coordonator Monitorizare și Evaluare Politici de Tineret,
Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM),
069 531 061,
igor.ciurea@cntm.md.