thumb image

Anunț de înscriere la școala de vară „UE pentru tineri: oportunități pentru tine și localitatea ta”

Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova organizează cea de-a cincea ediţie a şcolii de vară dedicată dezvoltării și consolidării rețelei de Eurocluburi în Republica Moldova. Școala de vară va avea loc în perioada 06 – 09 iulie 2016 și este planificată pentru găzduirea a 25 de tineri.

Agenda școlii de vară prevede seminare, ateliere de lucru, dezbateri, cluburi de discuții dedicate mai multor subiecte de interes pentru tineri. Nu în ultimul rând, tinerii vor discuta despre instrumentele UE dedicate dezvoltării tinerilor din R. Moldova, oportunități de studii în UE și procesul de dezvoltare a unui Euroclub, ș.a.

„Întotdeauna tinerii au fost și vor rămâne forța motrice de dezvoltare și modernizare a unei țări. În acest sens,  scopul şcolii de vară este de a încuraja tinerii să fie pro-activi și să-și asume responsabilitatea pentru viitorul lor, începând cu ziua de azi. În cadrul ediţiei curente ne propunem să încurajăm tinerii lideri, care se implică în dezvoltarea localităţii de unde fac parte. Succesul comunităţii depinde de implicarea tinerilor și de responsabilitate lor civică. Astfel, participanții în cadrul școlii de vară pot valorifica oportunităţile oferite de UE atât pentru dezvoltarea lor personală, ci şi pentru întreaga comunitate.”, a subliniat Pirkka Tapiola, Șeful Delegației Uniunii Europene.

Participanţii la școala de vară vor fi selectaţi în baza unui concurs public. Tinerii vor trebui să convingă prin proiectele depuse că au idei inovatoare, cost-eficiente și gata pentru implementarea lor în localitatea din care vin. Participarea la școala de vară este gratuită și include cazarea, alimentarea și transportul.

Cerințe față de candidați: Tineri din Republica Moldova cu vârsta cuprinsă între 16 – 23 de ani.

Dosarul de înscriere va include:

  • Un concept / proiect succint, cost-eficient pentru a fi implementat la nivelul comunității lor, menit să dezvolte comunitatea întru susținerea cooperării UE – Republica Moldova;

*Notă: Selectarea participanților va avea loc după următoarele criterii: creativitatea, ingeniozitatea și nivelul de implicare a tinerilor în dezvoltarea activităților propuse cu potențial sloganul: ”UE pentru tineri: oportunități pentru tine și localitatea ta”;

*Notă: CV-ul trebuie obligatoriu să conțină numărul de telefon al candidatului.

Candidații sunt rugați să expedieze dosarele la: irina.dragutanu@bdr.md, cu subiectul Școala de vară, Nume Prenume.

Data-limită de depunere a dosarelor este 27 iunie 2016.

Finaliştii vor beneficia de instruire cu privire la:

  • Oportunităţile oferite de UE pentru tinerii din Moldova;
  • Implicarea tinerilor în progresul comunităţii;
  • Formarea şi organizarea activității Eurocluburilor din Republica Moldova;

În calitate de traineri la școala de vară, vor participa experți naționali în domeniul gestionării proiectelor pentru tineri şi dezvoltarea activităţilor în cadrul acestor tipuri de organizaţii, dar și reprezentanți ai Delegației UE în Moldova. Limba de comunicare în cadrul evenimentului – română, engleză.

Pentru detalii contactați: BDR Associates Communication Group, Irina Draguțanu, tel. 022214156 irina.dragutanu@bdr.md

Euroclub este o Asociaţie / iniţiativă a tinerilor, bazată pe valorile şi interesele comune ale membrilor săi, cu scopul de a promova şi dezvolta valorile europene în rândul tinerilor. Primele Eurocluburi au fost lansate în Portugalia, în 1990. Activităţile dezvoltate de către un Euroclub ar putea prevedea organizarea diferitor concursuri intelectuale şi culturale, dezbateri, olimpiade, mese rotunde, jocuri de afaceri şi altele, care să permită tinerilor să cultive capacităţile lor în cadrul tendinţelor de dezvoltare actuală a UE.