thumb image

Adunarea Generală: candidează la funcția de cenzor în cadrul CNTM!

Consiliul Național al Tineretului din Moldova  lansează concursul pentru funcțiile de conducere ale organizației și anume pentru membrii Comisiei de Cenzori. Aceștia vor fi aleși în cadrul Adunării Generale a organizațiilor membre din 04 iulie 2020.

Conform statutului CNTM, Comisiei de Cenzori este constituită din 3 membri, care sunt aleși de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 2 ani, dar nu mai mult decât pentru două mandate consecutive.

Conform Regulamentului Intern de activitate, persoanele interesate vor depune la secretariatul CNTM un dosar pregătit, în baza Termenilor de Referință.

Cerințele față de candidați:

– experienţă de lucru în cadrul Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) sau ca reprezentant(ă) a unei organizaţii membre în cadrul CNTM;

– cunoştinţe despre activitatea şi structura CNTM;

– experienţă în managementul ONG-urilor;

– cunoştinţe în domeniul managementului financiar al ONG-urilor;

– capacitatea de a efectua un audit intern şi prezentarea rezultatelor Biroului Executiv şi Adunării Generale;

– cunoaşterea limbii de stat (cunoaşterea altor limbi va constitui un avantaj).

Procedura de selecție: Candidatul trebuie să fie înaintat din partea a cel puţin unei organizaţii membre cu drepturi depline a CNTM. Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

– decizia organului de conducere a organizaţiei care înaintează candidatul (cu ştampila organizaţiei aplicată);

– CV-ul candidatului;

– scrisoare de intenţie cu stipularea poziţiei la care se aplică (scrisoare se va semna de către candidat). 

Termenul-limită de înscriere este 21 iunie, ora 24.00. Dosarele vor fi transmise prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com, cu mențiunea funcției pentru care candidează ”Membru a Comisiei de Cenzuri în cadrul CNTM”.

Pentru orice tip de întrebări, nu ezitați să ne contactați:

Banari Roman, Secretar General

Consiliul Național al Tineretului din Moldova,

022235175/022233088

cntm.corespondenta@gmail.com