thumb image

Școala internațională de vară „Istorii din cartierul meu/ Stories from my neighborhood” – Apel de participare

perioada programului: 10-18 August 2017
locul desfășurării: cartierul Maria Drăgan din sectorul Ciocana, Chișinău (Moldova)
numărul participanților: 5 persoane
organizator: 
Asociația Tinerilor Artiști Oberliht
coordonator: Asociația Demetra, Italia

DESPRE PROGRAM

În cadrul școlii de vară „Istorii din cartierul meu” vor participa cîte 6 tineri/re (5 + 1 lider/ă de grup) din cele 5 tări: Italia, Polonia, România, Ucraina, Moldova.

Ideea principală a școlii de vară „Istorii din Cartierul Meu” este de a crea un mediu oportun și de creație pentru 30 tineri din 5 țări Italia, Polonia, România, Ucraina și Moldova. Din fiecare țară vor participa 6 tineri (5 + 1 lider de echipă). Timp de 9 zile tinerii vor fi încadrați în patru ateliere unde o să învețe despre conceptul de Justiție Spațială, o să fie antrenați în discuții despre observarea și semnalarea diverselor cazuri de nedreptate socială. Participanții vor fi invitați să descopere contextul general de trai și de lucru, să comunice direct cu locuitorii cartierului Maria Drăgan din sectorul Ciocana, urmând să producă un ziar de cartier în baza materialelor colectate.

Atelierele propuse:
– atelier de scriere critică;
– atelier de paginare și lucru grafic;
– atelier de lucru artistic cu implicarea comunității de locuitori;
– atelier de fotografie documentară.

Obiectivele Schimbului de Tinerii sunt:
* Înțelegerea conceptului de “egalitate spațială” și “dreptul la oraș” – ca unul dintre drepturile colective ale omului, alături de valori precum diversitatea și acceptarea celuilalt;
* Dezvoltarea de noi competențe și îmbunătățirea competențelor critice referitor la mass-media (abilitatea de a se exprima prin texte (jurnalism), fotografie, artă comunitară și design grafic împreună cu posibilitatea organizării de activități comunitare;
* Intensificarea interacțiunii cu comunitatea locală și încurajarea tinerilor la participarea în viața culturală a orașului;
* Schimbul intercultural între participanți (întâlniri cu oameni din medii culturale diferite).

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidații trebuie să fie rezidenți din Republica Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 ani, și să prezinte interes si motivație de a lua parte la program. Se va acorda prioritate tinerilor activi în domeniul culturii și artei, la fel sunt încurajați să aplice tinerii ce nu au mai participat la așa gen de proiecte și tineri care locuiesc în afara centrelor mari. Candidații trebuie să posede limba engleză la nivel de comunicare, astfel încât să poată consulta documentația de proiect și să comunice cu ceilalți participanți la program.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Va fi asigurată cazarea și vor fi rambursați banii pentru transport participanților din afara Chișinăului. De asemenea, se va asigura alimentarea pentru toți participanții pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului.
Doritorii sunt rugați să completeze 
formularul de participare.
Termen-limită: 15 iulie 2018