thumb image

Școala de vară a organizațiilor de tineret

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu susținerea Ministerului Tineretului și Sportului din Republica Moldova, continuă eforturile de dezvoltare a capacităților instituționale a organizațiilor de tineret.

În acest context, CNTM organizează în perioada 16-19 iulie 2015 la baza de odihnă „Romanița”, or. Vadul lui Vodă, Școala de Vară a Organizațiilor de Tineret. La școala de vară vor participa 30 de tineri, reprezentanți ai organizațiilor de tineret din Republica Moldova. Fiecare organizație de tineret va fi reprezentată de către o singură persoană.

În cadrul Școlii de Vară vor fi organizate un set de instruiri pe mai multe module, absolut necesare pentru activitatea și dezvoltarea eficientă a orice organizație de tineret. Tematica a fost selectată reieșind din rezultatele Raportului Instituțional de Evaluare a Sectorului de Tineret din Moldova.

La elaborarea Agendei finale a Școlii de Vară a organizațiilor de tineret se va ține cont de prioritățile și necesitățile primordiale a participanților, incluzându-se sesiuni precum:  

  • Dezvoltare strategică;

  • Advocacy și participarea tinerilor;

  • Buna guvernare;

  • Viabilitate financiară.

Pe lângă capacitarea organizațiilor de tineret, școala de vară urmărește și consolidarea legăturilor dintre diverși actori ai sectorului asociativ de tineret din Republica Moldova.

Pentru a participa la școala de vară este nevoie de expediat până la data de 10 iulie 2015, ora 20:00, la adresa de email valeriu.dragalin@cntm.md o scrisoare de intenție care va include în mod obligatoriu motivația de a participa, numele organizației care deleagă participantul, precum și datele de contact ale acestuia.

Scrisorile expediate mai târziu nu vor fi luate în considerare.

Cheltuielile pentru cazare, transport și alimentație vor fi acoperite de către organizatori.

Pentru orice întrebări sau neclarități îl puteți contacta pe Valeriu Drăgălin, Coordonator Dezvoltare Instituțională, tel. (+373 22) 233 088, e-mail valeriu.dragalin@cntm.md.

 

„Consolidarea sectorului de tineret prin politici și programe de dezvoltare durabile” este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului în cadrul Programului de Granturi 2015.