thumb image

Școala de vară a organizațiilor de tineret a fost încheiată cu succes

CNTM a încheiat cu succes prima activitate din cadrul proiectului „Consolidarea sectorului de tineret prin politici și programe de dezvoltare durabile”,  implementat cu suportul financiar al Ministerului Tineretului și Sportului Republicii Moldova.
Școala de Vară a organizațiilor de tineret, 2015 a avut loc în perioada 16 – 19 iulie, la baza de odihnă „Romanița” din Vadul lui Vodă și a adunat reprezentanții a 25 de organizații de tineret din întreagă țară, care au beneficiat, timp de 3 zile, de mai multe sesiuni de trainiguri pe dezvoltare strategică, advocacy și participare, buna guvernare și viabilitate financiară.

Specificul școlii de vară a fost capacitarea participanților în domeniul dezvoltării instituționale și organizaționale, astfel, în calitate de formatori au fost membri ai Biroului Executiv CNTM, invitați speciali, și formatori din Echipa de Traineri CNTM (PoT). Instruirile au fost interactive și s-au bazat pe cerințele și necesitățile participanților. Totodată, pe lângă acestea, tinerii au stabilit contacte, au discutat despre eventuale colaborări, ceea ce demonstrează continuitatea și rezultatele scontate acestei activități.

„Pentru mine școala de vară a fost un eveniment plin de inspirație, dar cel mai important un eveniment ce a instruit persoane într-un domeniu foarte specific și important întru asigurarea dezvoltării sectorului de tineret din Moldova”, a menționat unul dintre organizatori.

Școala de vară de vară a organizațiilor de tineret reprezintă prima activitate în cadrul acestui proiect. În continuare urmează a fi desfășurată evaluarea instituțională a organizațiilor de tineret, crearea unui plan rapid de intervenție pentru fiecare organziație în parte, desfășurarea și implementarea programului de granturi destinate organizațiilor de tineret ș.a. Astfel, tinerii participanți au devenit persoane-resursă pentru organizațiile lor și persoane de contact pentru CNTM, în contextul lansării procesului de evaluare instituțională. CNTM este sigură că prin capacitarea tinerilor se va realiza și capacitarea organizațiilor de tineret, fapt ce va consolida sectorul de tineret din Republica Moldova.

„Consolidarea sectorului de tineret prin politici și programe de dezvoltare durabile” este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu susținerea financiară a Ministerului Tineretului și Sportului în cadrul Programului de Granturi, 2015.