thumb image

Înscrie-te și participă în calitate de facilitator în schimbul intercultural din această toamnă

În vederea promovării educației interculturale, începând cu anul 2010 CNTM organizează Schimburi interculturale, iar din 2013 – școli de vară în „Satul Copiilor”, în cadrul cărora tinerii din Moldova dezvoltă competențele interculturale și cunosc culturile altor popoare. Pentru buna desfășurare a  schimbului intercultural în perioada 14 octombrie – 2 noiembrie 2019, CNTM selectează un grup de șase facilitatori.

Facilitatorii au următoarele responsabilități:

 • Susținerea tinerilor și părinților în procesul de pregătire pentru schimbul intercultural;
 • Participarea la sesiuni de pregătire și activități de consolidare a echipei, organizate de echipa de management a proiectului;
 • Asigurarea securităţii tinerilor în timpul călătoriei;
 • Administrarea responsabilităților în căsuțe (disciplină, curăţenie, de serviciul la  bucătărie, igiena personală  etc.);
 • Comunicarea constructivă cu coordonatorul schimbului intercultural şi cu personalul „Satului Copiilor”, pentru bună desfăşurare a schimbului intercultural;
 • Monitorizarea și susținerea participanților în organizarea activităților de follow-up la întoarcere în țară.

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Experienţă de lucru, inclusiv în calitate de facilitator, voluntar, cu tinerii;
 • Vârsta de la 22 ani;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză şi rusă;
 • Cunoștințe în domeniul educației non-formale, drepturilor omului și nediscriminării;
 • Competențe de comunicare, negociere și de lucru în echipă;
 • Abilități de gestionare eficientă a situaţiilor de stres;
 • Disponibilitate de participa în faza de pregătire şi de a susţine tinerii în multiplicarea cunoştinţelor acumulate după schimbul intercultural;
 • Posibilitatea de a călători peste hotare pentru o perioadă de 3 săptămâni;
 • Deținerea unui pașaport biometric internațional, valabil până în mai 2020;
 • Experienţă în însoţirea tinerilor în alte localităţi şi asigurarea securităţii acestora va constitui un avantaj;
 • să analizeze atent ghidul facilitatorului;
 • Participarea în activitățile proiectului va constitui un avantaj.

Participarea în calitate de facilitator în cadrul schimbului intercultural este o oportunitate pentru dezvoltare personală și creștere profesională. Astfel, schimbul intercultural oferă mai multe beneficii: 

 • De a învăţa noi metode şi tehnici non-formale de lucru cu tinerii;
 • De a face schimb de experinţă profesională atât cu formatorii și pedagogii din Moldova, cât și facilitatorii de peste hotare;
 • De a călători și vizita mai multe orașe europene;
 • De a îmbunătăți o limbă străină (engleza, germana).

Persoanele interesate vor expedia doar prin e-mail la adresa schimb.intercultural@gmail.com dosarul de participare denumit „Facilitator schimb intercultural”, care va conţine CV şi Formularul completat.

Data-limită de înscriere este 1 septembrie 2019. Persoanele selectate pentru a doua etapă a concursului vor fi invitate la interviu.

Punctajul de selectare rezultă din fișele de evaluare a facilitatorilor, iar decizia finală se ia în baza fișelor de evaluare și ședinței de consultare și discuție a membrilor din comisie.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

Anastasia Sorocatîi

Coordonatorul schimbului intercultural

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)

Email: schimb.intercultural@gmail.com

Website: dialog.cntm.md, www.cntm.md