thumb image

Înscrie-te în Grupul de Experți, constituit de Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este o structură umbrelă a 46 de organizații de tineret, care este implicată în promovarea și monitorizarea politicilor de tineret la nivel național și local. Pentru a asigura asistență și expertiză organizațiilor de tineret, din întreaga țară, CNTM constituie Grupul de Experți în domeniul tineretului.

Scopul general al proiectului: Instruirea a 15 tineri privind procesul de avizare a proiectelor actelor legislative şi normative, evaluarea transversală a politicilor de tineret și monitorizarea programelor/activităților orientate spre dezvoltarea sectorului de tineret.

În anul 2016 urmează să fie selectați membrii grupului de experți, pentru o perioadă de 2 ani.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați Termeni de Referință.

Pentru a deveni membru al grupului de experți urmează să expediați, până la data de 1 aprilie 2016, la adresa de email: cntm.corespondenta@gmail.com, următoarele informații:

  • scrisoare de intenție;
  • CV;
  • eseu 3-4 pagini cu tema „Rolul tinerilor în dezvoltarea politicilor bazate pe evidență și necesități” sau „Participarea tinerilor în procesul decizional – avantaje și provocări”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe:

Olga Șevcenco, Coordonator Monitorizare și Evaluare (CNTM);

Tel:(+ 373 22) 23 30 88;

Email: olga.sevcenco@cntm.md.