This post is also available in: Română (Румынский) English (Английский)

Pentru realizarea misiunii și obiectivelor, CNTM organizează studii, cercetări, dezbateri; desfășoară seminare, mese rotunde, conferințe; publică materiale informative și didactice, rapoarte, precum și alte activități.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este organizația neguvernamentală, constituită prin liberul consimțământ al persoanelor asociate, în vederea realizării de comun acord a scopurilor și sarcinilor stabilite. Întrunește interesele tinerilor din Moldova și servește drept platformă națională unică a sectorului asociativ de tineret.

CNTM are următoarele organe de conducere: Adunarea Generală, Biroul Executiv, Comisia de Cenzori, Secretariatul. Biroul executiv este constituit din președinte, vicepreședinte CNTM și alți cinci membri de birou, executând deciziile care se iau în cadrul Adunării Generale. Secretariatul este format din Secretarul General (responsabil de managementul zilnic al Secretariatului Consiliului Național al Tineretului), contabil, coordonatori de programe și de proiecte. De asemenea, există și Comisia de Cenzori formată din trei persoane ce prezintă și verifică rapoartele financiare și duc evidența patrimoniului Asociației și a prejudiciilor aduse de organizațiile membre. De două ori pe an se organizează Adunarea Generală, la care participă reprezentanți de la fiecare organizație membră CNTM.

Doar persoanele delegate de organizațiile membre pot participa și se pot întruni în ședințe. De asemenea, pe parcursul întregului an, CNTM organizează întâlniri și evenimente destinate persoanelor din afara organizației.

Da, Consiliul Național al Tineretului finanțează proiectele și activitățile care sunt create și destinate tinerilor.

Activitatea financiară și patrimoniul organizației sunt constituite din cotizațiile de membru pe care le achită fiecare organizație membră, din sursele financiare provenite din implementarea proiectelor, din donațiile, contribuțiile, sponsorizările unor persoane fizice, juridice sau din partea statului.

Asociația Obștească Consiliul Național al Tineretului din Moldova este o organizație neguvernamentală, apolitică, fondată în 1999, la data de 18 februarie.

Membri ai Asociației pot deveni organizațiile neguvernamentale de tineret, apolitice, cu personalitate juridică, din întreaga țară. Calitatea de membru al Asociației se obține în baza unui dosar depus la Secretariatul Asociației. Pentru mai multe detalii despre cum puteți obține calitatea de membru, contactați-ne la cntm.corespondenta@gmail.com