Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei)
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret:
Întreținerea centrelor de tineret:
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor:
Prestarea serviciilor pentru tineret:
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor:
Total (mii lei)

Dinamica cheltuielilor pe categorii