Structura cheltuielilor și evoluția după nivelurile de bugete pentru activități de tineret

Această pagină permite vizitatorilor să examineze dar și să compare evoluția bugetelor locale de tineret la nivelul APL II, atât prin prisma comparabilității între raioanele țării, cât și prin prisma cheltuielilor anuale. 

Această pagină web este finanțată de Uniunea Europeană