This post is also available in: Română (Румынский) English (Английский)

Structura cheltuielilor și evoluția după nivelurile de bugete pentru activități de tineret

Această pagină permite vizitatorilor să examineze dar și să compare evoluția bugetelor locale de tineret la nivelul APL II, atât prin prisma comparabilității între raioanele țării, cât și prin prisma cheltuielilor anuale. 

Categorii de cheltuieli pentru: TINERET (mii lei) 2018 2019 2020
Dezvoltarea și promovarea activității de tineret: 8878.2 11278.2 7605.5
Întreținerea centrelor de tineret: 19940.4 13360.09 19087.5
Program de granturi pentru inițiativele tinerilor: 148.6 457.4 1119
Prestarea serviciilor pentru tineret: 20.7 107.2 -
Consolidarea structurilor reprezentative ale tinerilor: 34.1 33 19.4
Total (mii lei) 29022 25235.89 27831.4

Dinamica cheltuielilor pe categorii

Ponderea cheltuielilor pe categorii 2018


Ponderea cheltuielilor pe categorii 2019


Ponderea cheltuielilor pe categorii 2020


Această pagină web este finanțată de Uniunea Europeană