Deadline extins: Anunț privind achiziționarea serviciilor de reparație și amenajare a oficiului CNTM

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) anunță concurs de selectare a prestatorilor de servicii de reparație și amenajare a oficiului.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură umbrelă pentru organizații de tineret din Republica Moldova, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret.

Operatorii economici interesați pot obține informații suplimentare de la autoritatea contractantă și familiariza cu obiectul programând o vizită la sediul CNTM de pe strada Petru Rareș 18.

CNTM invită persoanele fizice și persoanele juridice interesate, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:

Nr. d/oDenumirea serviciului Descriere
1.Reparație cosmeticăÎnlocuirea/reparația pardoselii, zugrăvirea tavanului, etc.
2.Reparații electriceVerificarea și înlocuirea sistemului de iluminare, înlocuirea prizelor și întrerupătoarelor defecte, soluționarea problemei de cablare, verificare sistemelor anti incendiare, etc.
3.Demolări interioareDemolarea unui perete, demolarea dușului
4.Amenajarea interioarăVopsirea pereților, mascarea țevilor de calorifer, etc.
5.Curățirea și evacuarea materialelor de construcțieCurățarea după lucrările de renovare și construcție
6.Achiziționarea materialelor necesare pentru efectuarea serviciilorVopsea, prize, întrerupătoare, jaluzele și altele
7. Amenajarea exterioară  Instalarea/ renovarea placajului de lemn la intrarea în oficiu

Prestatorul își va asuma cheltuielile ce țin de transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate, protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice, protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

Termenul de livrare/prestare/executare a serviciilor: Perioada maximă de execuție a lucrărilor va constitui 30 zile calendaristice din momentul semnării contractului.

Dosarul de participare va conține:

Nr. d/oDocumentul necesar
1Oferta financiară (MDL)
2Certificatul de înregistrare a ofertantului (în cazul persoanelor juridice) emis de către autoritatea competentă
3Licența și/sau autorizația de funcționare/activitate
4Informație generală despre ofertant (sediu, filiale, capacitatea de personal pentru a executa lucrările, experiența, etc.)
5Act privind confirmarea dotării cu tehnică, utilaj şi echipament

Ofertantului i se recomandă să viziteze oficiul CNTM și să examineze amplasamentul obiectelor asupra cărora urmează a fi prestate serviciile, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile necesare în vederea elaborării ofertei. În cazul vizitei, ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident, soldat inclusiv cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului sediului.

Persoana de contact: Romeo Leapciuc, email: leapciuc.romeo@cntm.md, tel. +(373) 79841214

Criterii de evaluare:

Nr. d/oCriteriuPunctaj
1Oferta financiară (MDL)30 puncte
2Perioada de execuție25 puncte
3Perioada minimă de garanție asupra serviciilor solicitate și prestate, nu mai mică de 5 (cinci) ani25 puncte
4Minim un an de experiență specifică în prestarea serviciilor similare20 puncte
Total100 puncte

Oferta și documentele solicitate întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile urmează a fi expediate la adresa corespondenta@cntm.md până la data de 15 august 2023.

Acest proiect este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) în parteneriat cu Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), cu susținerea UN Women, și finanțat de Fondul Femeilor pentru pace și asistență umanitară.

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut