CNTM selectează un expert independent/organizație care va efectua evaluarea calitativă și cantitativă a Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic 2013-2020

Consiliul Național al Tineretului din Moldova angajează un expert independent/organizație care va efectua evaluarea calitativă și cantitativă a Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic 2013-2020 din perspectiva tinerilor, inclusiv prin prisma incluziunii sociale.

Raportul va conține un set de recomandări practice, atât pe marginea cadrului de intervenție, cât și în baza Planului de acțiuni, care vor asigura un impact pozitiv asupra tinerilor. Analiza va fi elaborată în baza unei metodologii agreate cu CNTM și se va racorda cu alte documente de politici relevante precum Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”, Strategia națională privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021, Strategia Națională de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 etc.

Obiectivul evaluării este de a asigura accesul tuturor tinerilor la învățământul vocațional/tehnic,  de a racorda sistemul educațional la cerințele pieței forței de muncă și de a implica tinerii în procesul de dezvoltare al acestuia. Elaborarea raportului implică consultarea tinerilor în procesul de analiză și va fi urmat de ședințe cu decidenții relevanți pentru promovarea recomandărilor și intervenția în procesul de planificare pentru anul următor.

În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare expertul va avea următoarele responsabilități:

 1. analiza cadrului legislativ și normativ din domeniul tineret la nivel național și colectarea datelor relevante pentru întocmirea raportului;
 2. consultarea tinerilor cu privire la efectele Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic 2013-2020 și perspectivele de dezvoltare, prin intermediul unor instrumente prietenoase tinerilor;
 3. evaluarea strategiei și elaborarea recomandărilor practice pe marginea cadrului de intervenție și în baza Planului de acțiuni, inclusiv prin prisma incluziunii sociale;
 4. instruirea membrilor grupului de advocacy cu privire la elaborarea rapoartelor de monitorizare și prezentarea constatărilor în urma evaluării Strategiei de dezvoltare a învățământului vocațional/tehnic 2013-2020;
 5. participarea în cadrul ședințelor cu decidenții, promovarea recomandărilor elaborate pe lângă autoritățile publice și monitorizarea implementării.

Cerințe față de candidați:

 • înțelegerea învățământului vocaţional/tehnic;
 • experiență în elaborarea rapoartelor de evaluare;
 • abilități excelente de analiză;
 • activități anterioare în colaborare cu instituții de resort;
 • cunoașterea specificului sectorului de tineret la nivel național și european;
 • experiența de lucru într-o organizație națională sau internațională de tineret va fi considerată un avantaj;
 • cunoașterea limbii române este obligatorie;
 • posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj.

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul aplicantului (persoanei sau/și organizației care urmează să elaboreze studiul);
 • scrisoarea de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 • trimiteri la cercetări anterioare realizate în domeniu;
 • oferta financiară care va include doar costul final pentru produs.

Termenii de referință pot fi consultați aici.

Dosarul de participare va fi transmis până în data 25 aprilie, prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Servicii de expertiză învățământ vocațional”. În procesul de examinare, se va acorda prioritate dosarelor transmise de către organizațiile de tineret care fac parte din „Rețeaua de advocacy pentru tineri”.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Asistentul Politici de Tineret CNTM, Ana-Maria Beldiga, la adresa de e-mail ana-maria.beldiga@cntm.md sau la numărul de telefon +373 611 538 27.

Proiectul „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri” este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

Alte noutăți

Cultivăm Împreună Frumusețea și Solidaritatea!

Citește

EaP NYC Candidate for the board of European Youth Forum – Teodora Panuș

Citește

Noi oportunități pentru tinerii aleși locali. În Moldova a fost lansată platforma Tinerilor Primari și Consilieri Locali

Citește

Временная защита лиц, перемещенных из Украины: анализ законодательства и интеграция на рынок труда

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut