CNTM este în căutarea unui expert în domeniul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, Tineret și Evaluare Națională Voluntară a Agendei 2030

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a unui expert cu cunoștințe temeinice cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), politici de tineret și tinerii, precum și procesul de Evaluare Națională Voluntară a Agendei 2030.

În 2015, Republica Moldova, împreună cu alte 192 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, a adoptat noua Agendă de Dezvoltare Durabilă – Agenda 2030, în care au fost incluse 17 Obiective Globale și 169 de ținte, ce urmau să fie atinse de fiecare țară semnatară.  În context, Evaluarea Națională Voluntară a Agendei 2030 va estima nivelul de implementare a Obiectivelor Globale de către Republica Moldova, până în anul 2020.

Expertul o să aibă misiunea de a organiza și desfășura o serie de focus grupuri la nivel regional cu tinerii și elaborarea raportului național pe tineret în cadrul procesului de Evaluare Națională Voluntară a Agendei 2030.

Raportul pe tineret în cadrul procesului de Evaluare Națională Voluntară a Agendei 2030 va reflecta viziunea tinerilor în cadrul  procesului de evaluare, precum și va conține un set de recomandări practice, atât pe marginea cadrului de intervenție, care vor asigura un impact pozitiv asupra tinerilor din Republicii Moldova. Analiza va fi elaborată în baza unei metodologii agreate cu CNTM și partenerii săi de implementare și se va racorda cu alte politici și acte normative relevante la nivel național și internațional. Elaborarea raportului implică consultarea tinerilor în procesul de analiză și va fi urmat de ședințe cu decidenții relevanți pentru promovarea recomandărilor și intervenția în procesul de planificare pentru anul următor.

Elaborarea raportului este parte componentă campaniei naționale ”Tinerii din Moldova pentru #ObiectiveGlobale” în cadrul procesului de Evaluare Națională Voluntară a Agendei 2030. 

Persoana/organizația selectată va fi responsabilă de:

1.    Organizarea a 4 focus grupuri regionale cu participarea tinerilor, în special a celor din categoria social- vulnerabili.

2.    Dezvoltarea metodologiei privind intervievarea tinerilor în cadrul focus grupurilor regionale;

3.    Identificarea viziunii tinerilor cu referire la ODD și a perspectivelor de dezvoltare în RM care va servi ca fundament pentru procesul de elaborare a raportului pe țară;

4.    Elaborarea raportului național pe tineret în cadrul procesului de Evaluare Națională Voluntară a Agendei 2030, care va conține următorii pași de execuție:

a)      Elaborarea metodologiei și structurii raportului și consultarea acesteia cu CNTM și partenerii de implementare.

b)      Analiza cadrului legislativ și normativ din domeniul tineret corelat cu ODD și colectarea datelor relevante pentru întocmirea raportului;

c)      Utilizarea rezultatelor obținute în cadrul focus grupurilor, a sondajelor existente pe platforma U-Report și a altor surse relevante;

d)      Elaborarea recomandărilor practice pe marginea cadrului de intervenție;

e)      Consultarea publică a raportului și definitivarea acestuia în baza recomandărilor recepționate.

5.    Prezentarea raportului, promovarea recomandărilor elaborate pe lângă autoritățile publice și monitorizarea implementării lor.

 

Cerințe față de candidați:

1.      Cunoașterea sectorului de tineret din Moldova, a specificului și a legislației în domeniu, a ODD-urilor și a mecanismelor ONU de monitorizare, in particular procesul de Evaluare Națională Voluntară a Agendei 2030.

2.      Abilități excelente de analiză;

3.      Experiență în elaborarea rapoartelor de evaluare, cu precădere cele la nivel de ONU;

4.      Experiența de lucru într-o organizație națională sau internațională de tineret va fi considerată un avantaj;

5.      Cunoașterea limbii române și ruse este obligatorie, iar posedarea limbii engleze reprezintă un avantaj.

6.      Constituie un avantaj și cunoașterea platformei U-Report Moldova și oportunitățile ce le oferă în procesul de cercetare.

 

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

1.      CV-ul aplicantului (persoanei sau/și organizației care urmează să elaboreze studiul);

2.      scrisoarea de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru în proces de organizare și desfășurare a focus grupurilor, precum și metodologia de elaborare a raportului;

3.      trimiteri la cercetări anterioare realizate în domeniul de referință;

4.      oferta financiară.

 

Dosarul de participare va fi transmis până în data 16 februarie 2020, prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Angajarea unui expert în ODD și Evaluare Voluntară Națională”.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Coordonatorul de proiect, Iuliana Losețchi, la adresa de e-mail iuliana.losetchi@cntm.md sau la numărul de telefon (+373) 22 23 51 75.

 

Campania națională „Tinerii din Moldova pentru #ObiectiveGlobale” este realizată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu UNFPA, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și UNICEF, cu susținerea media oferită de Centrul Media pentru Tineri.

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut