Cine sunt tinerii NEET?

Potrivit datelor BNS, la 1 ianuarie 2021 numărul tinerilor din Moldova cu vârsta 14-34 ani a constituit 680,3 mii sau 26,2% din populația totală a țării.

Potrivit, aceeași surse, fiecare al șaselea tânăr în vârstă de 15-24 ani (17,6%), peste un sfert din tinerii de 15-29 ani (26,0%) și fiecare a cincea persoană în vârstă de 15-34 ani (21,2%) nu au fost cuprinși nici în procesul de educație (formal sau non-formal), nici în ocupare, adică fac parte din grupul NEET. Pentru toate trei grupe de vârstă, valoarea acestui indicator a fost mai înaltă în rândul femeilor în comparație cu bărbații.

Cine sunt tinerii NEET de fapt?

Conform legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, tinerii NEET sunt definiți ca: “tinerii în vârstă de 15–29 de ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază/învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație.

Sunt tineri defavorizați nu doar financiar, dar și din punct de vedere educațional. Mulți tineri abandonează studiile, pentru că nu văd un sens în sine de a avea o temelie educațională, sunt susținuți de părinți sau nu consideră necesar să își găsească un job și să își câștige propriii bani, sau pur și simplu au absolvit studiile și sunt în căutarea unui loc de muncă. Ei sunt expuși unui risc mai mare de excluziune socială, dat fiind faptul că nu își dezvoltă competențele prin studii și nici nu acumulează experiență activând în câmpul muncii.

Actualmente, tinerii sunt afectați de multe fenomene care influiențează negativ asupra dezvoltarea lor. Ei sunt expuși la multe fobii, frustrări și lipsă de motivație. Din acest considerent, este foarte important ca tinerii să fie informați despre tendințele pieței muncii, ce presupun diferite profesii și cum să-și aleagă corect una. 

De aceea, se subliniază importanța colaborării dintre societatea civilă și autorități, pentru crearea parteneriatelor locale și identificare nevoilor tinerilor NEET, a profilului psihologic al acestora, dar și crearea oportunităților de dezvoltare și angajare a lor în câmpul muncii.

Care sunt efectele fonomenului de NEET?

Excluziunea educațională și ocupațională a tinerilor este legată cu un șir de proble-
me și riscuri, precum și unele consecințe negative pe termen lung: reproducere culturală a
sărăciei, comportament deviant, probleme de sănătate, infantilism social etc. Actualitatea
problemei este determinată și de faptul că această stare de izolare de domeniul educației
și de sfera de ocupare poate depăși perioada de tinerețe și poate fi transferată pentru
vârsta mijlocie și chiar vârstele mai mari, astfel, fiind inițial tinerii NEET această categorie de
populație va persista în continuare ca subgrup marginalizat în totalul populației în vârsta
aptă de muncă, iar ulterior și în cadrul populației vârstnice social vulnerabile.

În acest context, prin intermediul proiectului implementat de CNTM „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”, ne-am propus alături de alte OSC implicate în proiect să ne angajăm în procesul de monitorizare a politicilor ce visează tinerii NEET și să venim cu pârghiile necesare pentru îmbunătățirea sectorului și pentru a aduce plus valoare pentru tinerii NEET.

În cadrul proiectului sunt organizate o serie de instruiri pentru organizațiile societății civile, pentru a monitoriza politicile publice din perspectiva reducerii tinerilor NEET, dezvoltarea serviciilor inovative pentru tineri, susținerea antreprenoritului social etc., iar în acest sens au fost lansate programe de granturi pentru implementarea inițiativelor ce vizează îmbunătățirea situației tinerilor NEET.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”, proiect implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut