Cheltuielile pentru tineri din bugetele locale, în scădere

Media cheltuielilor făcute de autoritățile publice locale (APL) raionale/municipale per tânăr în 2019 a constituit suma de 20,84 lei, fiind în descreștere față de anul 2018 (23.9 lei). Doar 10 unități teritorial administrative cheltuiesc peste media națională per tânăr.

Printre principalele concluzii ale analizei denotă că alocarea bugetelor locale pentru segmentul de tineret depinde de mai mulți factori, printre care: prezența și implicarea Consiliilor locale ale tinerilor, a Centrelor de tineret raionale/rurale și alte organizații de tineret active, dar și profesionalismul și activismul specialiștilor de tineret, a lucrătorilor de tineret, etc. 

”În calitate de agenție ONU, împuternicită să ofere suport tinerilor și susținere potențialului acestora, UNFPA și-a propus drept scop consolidarea capacităților părților interesate la nivel local și național în procesul de elaborare și monitorizare a bugetelor locale din perspectiva necesității tinerilor, pentru ca potențialul fiecărui tânăr să fie valorificat”, a precizat Ion Donea, manager program, UNFPA Moldova, în cadrul prezentării publice online a raportului privind ”Evaluarea cheltuielilor alocate sectorului de tineret în cadrul bugetelor APL-urilor de nivelul II pentru anul 2019”.

Autorul studiului, Igor Ciurea, a menționat că:Raportul a avut drept scop creșterea alocărilor bugetare, cât și a calității valorificării bugetelor locale pe segmentul de tineret. Pe moment, lipsesc instrumentele de management bazat pe rezultate, ceea ce afectează calitatea intervențiilor în domeniul de tineret, iar evaluarea eficienței și eficacității intervențiilor este dificilă sau imposibilă. Planurile de tineret rămân de cele mai multe ori a fi o serie de activități neomogene, fără indicatori clari de rezultat și cu un buget stabilit în mod intuitiv.” 

Analiza a fost realizată în contextul implementării proiectului “Participarea tinerilor în elaborarea și monitorizarea bugetelor locale” de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) și s-a axat pe subiecte-cheie ca: finanțarea sectorului de tineret la nivel național pentru anul 2019; cheltuielile pe domeniul de tineret la nivel de APL II în anul 2019, cât și impactul activităților de advocacy a organizațiilor de tineret asupra bugetului destinat tinerilor.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2019 în Republica Moldova numărul tinerilor depășește 1,1 milion, ceea ce constituie aproape 34% din populația țării. Comparativ cu alocațiile pentru anul 2020, pe domeniul tineret și sport, în anul 2021 se prevede o reducere de 38,4 mil. lei, iar față de bugetul executat în anul 2019 o scădere de 62,6 mil.lei.

Materialul a fost dezvoltat cu suportul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Raportul urmează să fie publicat pe pagina Consiuliul Național al Tineretului din Moldova 

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut