Programul TINERET ÎN ACŢIUNE

Tineret în Acţiune este programul comunitar care pune în practică cadrul legal de susţinere a activităţilor de educaţie non-formală pentru tineri. Programul este iniţiat de către Comisia Europeană, Parlamentul European şi ţările membre ale UE. ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Raport privind Evaluarea Bugetelor Publice Locale pe Domeniul Tineret

Susţinerea finaciară a tinerilor a fost întotdeauna un subiect delicat. Implicarea autorităţilor locale şi naţionale în finanţarea actvităţilor de tineret este esenţială pentru stimularea participării tinerilor. Însă ce se întîmplă cu ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Stimularea Inițiativelor Locale de Tineret – idei, rezultate, recomandări

„Publicarea broșurei „Stimularea Inițiativelor Locale de Tineret – idei, rezultate, recomandări” a fost un rezultat frumos al proiectului cu același nume, realizat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM) în cadrul ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Evaluarea politicilor de tineret prin prisma programelor partidelor politice

Documentul de cercetare și analiză „Evaluarea politicilor de tineret prin prisma programelor electorale” este produsul parteneriatului dintre Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) și Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Evaluarea transversală a politicilor de tineret, ediția I

Rapoartele de evaluare, studiile și cercetările tematice indică faptul că politicile de dezvoltare sectoriale în raport cu alte politici naționale sunt cele mai vulnerabile la compartimentul de ține de (i) definirea problemelor, ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Evaluarea bugetelor publice locale pe domeniul de tineret

Raportul este realizat de către CNTM în contextul obiectivelor strategiei CNTM pentru anii 2014-2018 și vine în continuarea eforturilor anterioare de evaluare a bugetelor publice locale materializate în rapoarte similare pentru anii 2011 și 2012. ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Evaluarea dimensiunii de tineret a platformelor electorale ale concurenților pentru campania privind alegerile parlamentare 2014

Prezentul raport își propune evaluarea programelor electorale ale partidelor politice și candidaților independenți prin prisma dimensiunii politicilor de tineret și a priorităților tinerilor din Republica Moldova. Prezentul document este elaborat cu ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Raport de evaluare instituțională a sectorului de tineret din Republica Moldova

Strategia CNTM 2014-2018, stabilește „dezvoltarea organizațiilor și inițiativelor de tineret” în calitate de prioritate strategică, pe lângă „educația tinerilor”, „drepturile tinerilor și incluziunea socială”, precum și „politici de ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Legislație pentru tineret EmailPrint Strategiei dezvoltării societăţii civile în anii 2008-2011

Societatea civilă din Republica Moldova se află în proces de tranziţie spre o prezenţă instituţională durabilă în dezvoltarea naţională şi locală.  Organizaţiile societăţii civile (OSC) se afirmă tot mai vizibil  ca partener ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Hotărâre Nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010

Hotărâre Nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Anexe la Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului nr.121 din 18 iunie 2010

Anexa nr. 1 la Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului nr.121 din 18 iunie 2010 Anexa nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului nr.121 din 18 iunie 2010 Anexa nr. 3 la Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului nr.121 din 18 ...Adăugat: 28 decembrie 2020