Raport: Evaluarea Transversală a Politicilor de Tineret

În cadrul raportului „Analiza transversală a politicilor de tineret”, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a analizat patru documente de politici publice relevante domentiului de tineret și cum în acestea sunt prezentate gradul de integrare ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Evaluarea Bugetelor Publice Locale: componenta de tineret (anul 2015)

„Evaluarea Bugetelor Publice Locale: componenta de tineret”, pentru anul 2015, este un raport realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în contextul obiectivelor strategiei organizației pentru anii 2014 – 2018. Astfel de evaluări au ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Youth Index

Youth Index represents the ratio between the rate of youth and adult calculated for different areas (unemployment, participation, health, risky behavior and ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Raportul Bugetelor locale pentru anul 2014, componenta tineret

Raportul Bugetelor publice locale pentru anul 2014, a fost realizat în contextul strategiei organizației pentru anii 2014 – 2018 și reprezintă o continuitate a eforturilor CNTM de monitorizare și evaluare a procesului de elaborare și administrare a ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Indexul de Tineret

Indexul de tineret este un instrument ce arată decalajul dintre situația tinerilor pe diferite domenii social-economice în comparație cu populația adultă. Acesta reprezintă raportul dintre rata tinerilor și rata adulților calculată pe diferite ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Ghid metodologic: „Organizații de tineret. Proceduri și tehnici de creare și dezvoltare”

Ghidul este un document prietenos ce reflectă toate aspectele juridice privind înregistrarea și administrarea juridică a asociațiilor obștești din Republica Moldova și a fost realizat la solicitarea Consiliului Național al Tineretului din Moldova, ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Auxiliarul didactic „Competența interculturală”

Acest auxiliar didactic a fost elaborat în cadrul proiectului „Dialog intercultural în Moldova”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), cu suportul financiar al Fundației Elvețiene pentru Copii „Pestalozzi” (PCF). ...Adăugat: 28 decembrie 2020


100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova in 2007

O societate fara probleme ar insemna o societate perfecta. Sau, cu parere de rau, gasim astfel de societati doar in utopii. In viata de zi cu zi, problemele sunt o parte componenta a activitatii noastre. Mai mult sau mai putin grave, acestea ne provoaca si ne ...Adăugat: 28 decembrie 2020


ONG-urile Transnistriei

Organizaţiile neguvernamentale ale Transnistriei reprezintă un obiect de studiu interesant. Sectorul non-guvernamental, ca unul din subiectele de bază ale societăţii civile din Transnistria se deosebeşte prin structura sa neomogenă şi lipsa unui ...Adăugat: 28 decembrie 2020