Report: Evaluating Youth Centres in Moldova

The National Youth Council of Moldova (NYCM) is a non-political and non-governmental youth organisation that incorporates 58 youth organisations on a local and national level. NYCM is the primary organisation that addresses interests of young people of ...Adăugat: 28 decembrie 2020


The evaluation of local public budgets: youth activities (2015 Year)

National Youth Council of Moldova (NYCM) is a non-political and non-governmental youth organisation that represents 58 youth organisations on both the local and national level. NYCM represents the interests of young people in Moldova and serves as a ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Analiza implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020

CNTM este organizația neguvernamentală, care promovează, monitorizează și evaluează continuu politicile de tineret. Acesta își propune să analizeze și evalueze documentele de politici sau a programelor ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Planul de acțiuni 2017

...Adăugat: 28 decembrie 2020


Evaluarea Bugetelor Publice Locale: Activități de Tineret

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este organizația care întrunește interesele tinerilor din Moldova și servește drept platformă națională unică a sectorului asociativ de tineret. Astfel, CNTM are misiunea de a promova interesele ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Cross-sectorial evaluation of Youth Policy: Applying the Youth Mainstream Index to the National Strategic Program on Demographic Security of the Republic of Moldova (2011-2025)

The following report is made by the National Youth Council to achieve the organisation’s strategic objectives for the years 2014-2018. This report aims to analyze and evaluate a public policy document relevant to the youth field in order to identify its ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Evaluarea Activității Centrelor de Tineret din Republica Moldova

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este o organizație neguvernamentală de tineret, ce cuprinde 46 de organizații de tineret la nivel local și național. CNTM întrunește interesele tinerilor din Moldova și servește drept ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Evaluarea Transversală a Politicilor de Tineret: Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada anilor 2008-2017

CNTM are misiunea de a promova interesele tinerilor din Moldova, de a contribui la dezvoltarea structurilor asociative de tineret prin desfășurarea programelor și activităților de instruire, informare, lobby și consultare. Cu acest scop, CNTM a realizat ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Youth Index Policy Brief

...Adăugat: 28 decembrie 2020


Integrarea Priorităților Tinerilor în Politicile Publice

În contextul Zilei Internaționale a Tineretului, în cadrul Festivalului Tineretului, organizat cu această ocazie, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Fondului ONU pentru Populație, a lansat raportul „Integrarea Priorităților ...Adăugat: 28 decembrie 2020


Stagiile de calitate

Întrucât stagiile de practică joacă un rol-cheie în creșterea accesului tinerilor pe piața muncii și integrării lor profesionale, prezentul studiu are drept scop evaluarea situației actuale a stagiilor de practică din Republica Moldova, ...Adăugat: 28 decembrie 2020