Abilitarea femeilor afectate de crize pentru o societate mai stabilă și prosperă

Împuternicirea tinerilor în promovarea bugetelor locale de tineret și evaluarea cheltuielilor alocate sectorului de tineret în cadrul bugetelor APL-urilor de nivelul II

Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET