Consiliul Național al Tineretului din Moldova recrutează expert (echipă de experți) în analiza independentă a regulamentului de funcționare a consiliilor elevilor și a tinerilor la nivel local. Grupul de advocacy ”Tineret” a fost creat în 2017, în cadrul proiectului ”Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri” implementat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova […]

Grupul de advocacy ”Tineret” a fost creat în 2017, în cadrul proiectului ”Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri” implementat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei. Doritorii pot […]

În contextul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”, Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de  selectare a unei companii sau a unei/unor persoane fizice care vor realiza materiale video în cadrul proiectului. Produsele […]

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunţă concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului “Promote the development of legitimate youth councils” implementat cu suportul financiar al organizației The Danish Youth Council (DUF)”. Activitatea de audit urmează a fi desfășurat în perioada imediat următoare contractării. Consiliul Național al […]

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională […]

Cerințe față de candidați: Studii Studii superioare în domeniu(studii economice universitare). Calități profesionale        cel puțin trei ani de experienţă de lucru în contabilitate (preferabil în sectoarele asociative/ONG-uri); seriozitate, spirit de lucru în echipă, pro-activ, adaptabilitate; Cunoștințe              cunoașterea PC: programele WORD, Excel, 1C; cunoștinţe lingvistice: română și engleză. cunoașterea programelor de contabilitate de ultimă generație; cunoașterea […]

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), organizația-umbrelă a 36 de organizații de tineret din Republica Moldova, anunță concurs de selectare a unui(unei) coordonator(oare) comunicare și relații publice. CNTM îşi planifică creşterea vizibilităţii activităţilor de tineret în sursele mass-media, consolidarea imaginii organizaţiei în societate şi îmbunătăţirea comunicării interne şi externe a organizaţiei, atât pe plan […]

Persoana selectată va fi responsabilă de organizarea evidenței contabile a activității economice, financiare a Asociației, controlul folosirii resurselor materiale și financiare ale acesteia. Atribuții de serviciu: Duce evidența tuturor activelor organizației în conformitate cu cerințele legislației. Participă la planificarea bugetelor anuale și ale proiectelor pe care asociația le implementează sau intenționeazăsă le înainteze spre finanțare; Îndeplinește […]

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unui expert/experte care va presta servicii de analiză, monitorizare și elaborare a unui raport privind, Legea promovării ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj din perspectiva tinerilor NEET în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, […]

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unei echipe de experți pentru a elabora și livra un program de instruire cu durata de 5 zile pe subiectele cheie: forme și metodele de participare; instrumente de participare a tinerilor în procesele decizionale; structuri și rolul lor în asigurarea participării tinerilor; problemele de participare […]

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), organizația-umbrelă a 36 de organizații de tineret din Republica Moldova, anunță concurs de selectare a unui(unei) coordonator(oare) comunicare și relații publice. CNTM îşi planifică creşterea vizibilităţii activităţilor de tineret în sursele mass-media, consolidarea imaginii organizaţiei în societate şi îmbunătăţirea comunicării interne şi externe a organizaţiei, atât pe plan […]

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. Fiind fondat la 18 februarie 1999, CNTM activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională […]