25
Jan

Concurs de selectare a unei companii sau a unei/unor persoane fizice responsabile de realizarea unor materiale video privind tinerii NEET  (tinerii care nu sunt încadrați în câmpul muncii și nici nu urmează o formă de instruire sau pregătire profesională)

În contextul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”, Consiliul Național al Tineretului din Moldova ...

17
Jan

CNTM anunță concurs de selectare a unei companii de audit

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunţă concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului “Promote the development of legitimate youth councils” implementat cu suportul financiar al ...

13
Jan

Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova angajează asistent(ă) de proiect!

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și ...

12
Jan

Termen Extins: CNTM Angajează Contabil(ă)-economist(ă)

Cerințe față de candidați: Studii Studii superioare în domeniu(studii economice universitare). Calități profesionale        cel puțin trei ani de experienţă de lucru în contabilitate (preferabil în sectoarele ...

11
Jan

Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a unui(unei) coordonator(oare) de comunicare și relații publice

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), organizația-umbrelă a 36 de organizații de tineret din Republica Moldova, anunță concurs de selectare a unui(unei) coordonator(oare) comunicare și relații publice. CNTM îşi planifică creşterea ...

04
Jan

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este în căutarea unui/unei contabil(e)

Persoana selectată va fi responsabilă de organizarea evidenței contabile a activității economice, financiare a Asociației, controlul folosirii resurselor materiale și financiare ale acesteia. Atribuții de serviciu: Duce evidența tuturor ...

26
Dec

Termen Extins: Concurs de selectare a unui/unei expert/experte pentru a elabora un raport de evaluare a Legii privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unui expert/experte care va presta servicii de analiză, monitorizare și elaborare a unui raport privind, Legea promovării ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj ...

21
Dec

Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unei echipe de experți 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unei echipe de experți pentru a elabora și livra un program de instruire cu durata de 5 zile pe subiectele cheie: forme și metodele de participare; instrumente de ...

21
Dec

Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a unui(unei) coordonator(oare) de comunicare și relații publice

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), organizația-umbrelă a 36 de organizații de tineret din Republica Moldova, anunță concurs de selectare a unui(unei) coordonator(oare) comunicare și relații publice. CNTM îşi planifică creşterea ...

21
Dec

Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de angajare a unui/unei asistent/e de proiect!

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a ...

09
Dec

Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unei echipe de experți 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unei echipe de experți privind elaborarea unui program de instruire cu durata de 5 zile și livrarea acestuia pe subiectele cheie: forme și metodele de participare, ...

09
Dec

Concurs de selectare a unui/unei expert/e pentru elaborarea unui raport de evaluare a Legii privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unui expert/experte care va presta servicii de analiză, monitorizare și elaborare a unui raport privind Legea promovării ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj din ...