10
Apr

CNTM angajează Coordonator responsabil de organizarea Festivalului Tineretului 2023

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a ...

10
Apr

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este în căutarea unui designer pentru Festivalul Tineretului

La data de 12 august 2023, de Ziua Internațională a Tineretului, CNTM organizează ediția a V-a a Festivalului Tineretului. În acest context, suntem în căutarea unui designer / a unei echipe care va realiza brandbook-ul Festivalului. Cerințe: ...

02
Feb

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță lansarea Programului de granturi mici pentru organizațiile de tineret pentru implementarea Planurilor locale de advocacy

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a ...

25
Jan

Concurs de selectare a unei companii sau a unei/unor persoane fizice responsabile de realizarea unor materiale video privind tinerii NEET  (tinerii care nu sunt încadrați în câmpul muncii și nici nu urmează o formă de instruire sau pregătire profesională)

În contextul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”, Consiliul Național al Tineretului din Moldova ...

17
Jan

CNTM anunță concurs de selectare a unei companii de audit

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunţă concurs de selectare a unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului “Promote the development of legitimate youth councils” implementat cu suportul financiar al ...

13
Jan

Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova angajează asistent(ă) de proiect!

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 36 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și ...

12
Jan

Termen Extins: CNTM Angajează Contabil(ă)-economist(ă)

Cerințe față de candidați: Studii Studii superioare în domeniu(studii economice universitare). Calități profesionale        cel puțin trei ani de experienţă de lucru în contabilitate (preferabil în sectoarele ...

11
Jan

Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a unui(unei) coordonator(oare) de comunicare și relații publice

Consiliul Național al Tineretului din Moldova îşi planifică să crească vizibilitatea activităţilor de tineret în sursele mass-media, consolidând imaginea organizaţiei în societate şi îmbunătăţirea comunicării interne şi externe a ...

04
Jan

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este în căutarea unui/unei contabil(e)

Persoana selectată va fi responsabilă de organizarea evidenței contabile a activității economice, financiare a Asociației, controlul folosirii resurselor materiale și financiare ale acesteia. Atribuții de serviciu: Duce evidența tuturor ...

26
Dec

Termen Extins: Concurs de selectare a unui/unei expert/experte pentru a elabora un raport de evaluare a Legii privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unui expert/experte care va presta servicii de analiză, monitorizare și elaborare a unui raport privind, Legea promovării ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj ...

21
Dec

Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unei echipe de experți 

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selecție a unei echipe de experți pentru a elabora și livra un program de instruire cu durata de 5 zile pe subiectele cheie: forme și metodele de participare; instrumente de ...

21
Dec

Termen Extins: Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a unui(unei) coordonator(oare) de comunicare și relații publice

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), organizația-umbrelă a 36 de organizații de tineret din Republica Moldova, anunță concurs de selectare a unui(unei) coordonator(oare) comunicare și relații publice. CNTM îşi planifică creşterea ...