Beneficiile unui hackathon

Un hackathon este un eveniment în care oamenii se reunesc pentru a lucra împreună la rezolvarea unei probleme sau pentru a crea ceva nou, adesea în domeniile tehnologiei sau antreprenoriatului. De obicei, sunt implicate echipe de programatori, designeri, dar și persoane fără cunoștințe în domeniu, care lucrează împreună pentru a dezvolta un software, o aplicație sau altă idee inovatoare într-un interval de timp limitat, de obicei câteva zile.

Un hackathon oferă o varietate de beneficii participanților, de aceea este considerat a fi un eveniment atât de popular și atractiv în comunitatea IT:

 • Dezvoltarea abilităților – Hackathon-urile oferă un mediu propice pentru învățare și dezvoltare de noi abilități. Participanții lucrează la proiecte ieșind din zona lor de confort, permițându-le să exploreze tehnologii, limbaje de programare sau domenii noi. Este o oportunitate de a extinde cunoștințele și de a căpăta experiență practică.
 • Colaborare și Networking – Hackathon-urile încurajează colaborarea și lucrul în echipă. Participanții lucrează în echipe, combinând abilitățile și expertiza fiecăruia pentru a rezolva o problemă. Acest lucru încurajează comunicarea, partajarea de idei și construirea de relații/conexiuni, care pot duce la colaborări de viitor și oportunități de angajare.
 • Inovare și Creativitate – Un hackathon promovează gândirea nestandard și creativitatea. Limita de timp și tematica problemei ce trebuie rezolvată îndeamnă participanții să vină cu soluții și prototipuri inovative. Este o șansă de a experimenta cu tehnologii și idei noi, fără a fi prinși în limitele tradiționale.
 • Eficiență – De obicei, un hackathon este limitat în timp, ceea ce îi motivează pe participanți să prioritizeze sarcinile, să ia decizii rapid, și să lucreze eficient. Acest mediu dezvoltă participanților abilități de time-management și project-management.
 • Comunitate și distracție – Un hackathon reunește persoane din domenii diferite, dar cu interese comune. Acestea oferă participanților șansa de a se conecta cu o comunitate diversă de antreprenori, profesioniști, programatori, ș.a. De asemenea, participanții au parte de o atmosferă plăcută și distractivă, cu activități, seminare, workshop-uri interesante.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova organizează în perioada 6 – 9 iunie 2023 „The Future is Female: Women’s Empowerment Hackathon”. Scopul hackathon-ului este de a ajuta participanții în dezvoltarea conceptului unei platforme / unui software pentru a facilita procesul de angajare a refugiaților. Pentru mai multe detalii referitor la eveniment și activitatea participanților, urmăriți pagina de facebook a evenimentului: https://fb.me/e/3zuuei47X 

Trei echipe câștigătoare vor beneficia de premii, după cum urmează:

 • Premiul I – 2000$
 • Premiul II – 1500$
 • Premiul III – 1000$ 

Premiul va fi acordat pentru implementarea ideii/conceptului dezvoltate la Hackathon.

*Acest proiect este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) în parteneriat cu Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), cu susținerea UN Women, și finanțat de Fondul Femeilor pentru pace și asistență umanitară.

—————————————————

Хакатон — это мероприятие, на котором люди собираются, чтобы вместе решить проблему или создать что-то новое, часто в области технологий или предпринимательства. Обычно в нем участвуют группы программистов, дизайнеров и людей, не обладающих знаниями в данной области, которые вместе разрабатывают программное обеспечение, приложение или другую инновационную идею в течение ограниченного периода времени, обычно нескольких дней.

Хакатон предлагает участникам множество преимуществ, поэтому он и считается таким популярным и привлекательным событием в IT-сообществе:

 • Развитие навыков – Хакатоны создают благоприятную среду для обучения и развития новых навыков. Участники работают над проектами вне своей зоны комфорта, что позволяет им исследовать новые технологии, языки программирования или области. Это возможность расширить знания и получить практический опыт.
 • Сотрудничество и создание взаимоотношений – Хакатоны поощряют сотрудничество и командную работу. Участники работают в командах, объединяя навыки и опыт каждого для решения проблемы. Это поощряет общение, обмен идеями и построение отношений/связей, что может привести к будущему сотрудничеству и возможностям трудоустройства.
 • Инновации и креативность – Хакатон способствует нестандартному мышлению и творчеству. Ограничение по времени и тематика решаемой задачи побуждают участников предлагать нестандартные решения и прототипы. Это возможность поэкспериментировать с новыми технологиями и идеями, не ограничиваясь традиционными рамками.
 • Эффективность – Как правило, хакатон ограничен по времени, что мотивирует участников расставлять приоритеты в задачах, быстро принимать решения и эффективно работать. Эта среда развивает у участников навыки тайм-менеджмента и управления проектами.
 • Сообщество и веселье – Хакатон объединяет людей из разных областей, но с общими интересами. Он предлагает участникам возможность пообщаться с сообществом предпринимателей, профессионалов, программистов и многими другими людьми. Также Хакатон предоставляет участникам приятную и веселую атмосферу, интересные мероприятия, семинары, мастер-классы.

С 6 по 9 июня 2023 года Национальный Cовет Mолодежи Молдовы организует хакатон на тему „The Future is Female: Women’s Empowerment Hackathon”. Целью хакатона является помощь участникам в разработке концепции платформы / программного обеспечения для облегчения трудоустройства беженцев. Подробнее о мероприятии и активности участников читайте на странице мероприятия в Facebook: https://fb.me/e/3zuuei47X 

Три команды-победителя получат следующие призы:

 • Первый приз – 2000$
 • Второй приз – 1500$
 • Третий приз – 1000$ 

Премии будут выданы за реализацию идеи / концепции разработанной на Хакатоне.

*Этот проект реализуется Национальным советом молодежи Молдовы (CNTM) в партнерстве с Ассоциацией женщин-предпринимателей Молдовы (AFAM), при поддержке «ООН-женщины» и финансируетса Женским фондом мира и гуманитарной деятельности.  

Alte noutăți

Cultivăm Împreună Frumusețea și Solidaritatea!

Citește

LEVEL UP 2024

Citește

EaP NYC Candidate for the board of European Youth Forum – Teodora Panuș

Citește

Noi oportunități pentru tinerii aleși locali. În Moldova a fost lansată platforma Tinerilor Primari și Consilieri Locali

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut